UWAGA NOWA EDYCJA WIOSNA 2022! (MARZEC/KWIECIEŃ 2022)

KURS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SESJI 4-DNIOWYCH: 
TERMIN WIOSENNEJ EDYCJI: I SESJA 21-24.03.2022; II SESJA 11-14.04.2022

PLIKI DO POBRANIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIA WERSJA WORD kurs_lekarze_zgloszenie_wiosna2022
FORMULARZ ZGŁOSZENIA WERSJA PDF kurs_lekarze_zgloszenie_wiosna2022

INORMACJA O KURSIE SPECJALISTYCZNYM
dla lekarzy przewodniczących zespołów kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2010.108.706)

STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA PRZY WSPÓŁPRACY FUNDACJI INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ ORGANIZUJĄ KURS SPECJALISTYCZNY DLA LEKARZY UPRAWNIAJĄCY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

ZASADY ORGANIZACJI I RAMOWY PROGRAM KURSU
Kurs dla lekarzy w zakresie epidemiologii szpitalnej jest zorganizowany na podstawie art. 2 pkt 3 ust. 2 Ustawy o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, (DZ.U.2010.108.706). Kurs obejmuje pełny zakres tematyczny dotyczący systemu kontroli zakażeń szpitalnych, w tym aspekty prawne, organizacyjne, epidemiologiczne, mikrobiologiczne oraz praktyczne procedury monitorowania, dekontaminacji, polityki antybiotykowej, postępowania w ognisku epidemicznym oraz bezpieczeństwa personelu medycznego.

Zajęcia przygotowują do pełnienia funkcji i realizacji zadań przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych określonych ustawą z dnia 5.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2008.234.1570).

Program kursu jest zgodny z wytycznymi ECDC, obejmuje następujące obszary i dziedziny kompetencji w zakresie kontroli zakażeń i higieny szpitalnej  Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union

Obszar 1. Zarządzanie programem
• Opracowanie programu kontroli zakażeń
• Zarządzanie programem kontroli zakażeń, planem pracy i projektami
Obszar 2. Poprawa jakości
• Współpraca w obszarze zarządzania jakością
• Udział w zarządzaniu ryzykiem
• Prowadzenie oceny działalności klinicznej i analiza wyników
• Szkolenie z zakresu kontroli zakażeń dla pracowników
• Badania epidemiologiczne / naukowe
Obszar 3. Monitorowanie i nadzór nad zakażeniami szpitalnymi
• Projektowanie systemu monitorowania i nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi
• Zarządzanie (wdrażanie, monitorowanie, ocena) systemem monitorowania i nadzoru
• Identyfikacja, badania i zarządzanie ogniskiem epidemicznym
Obszar 4. Kontrola zakażeń szpitalnych
• Opracowanie interwencji w zakresie kontroli zakażeń
• Wdrażanie procedur w zakresie kontroli zakażeń
• Działania redukujące oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe
• Doradztwo w zakresie odpowiednich badań mikrobiologicznych i interpretacji danych laboratoryjnych
• Racjonalna terapia i profilaktyka antybiotykowa, standardy leczenia zakażeń
• Kontrola środowiskowych źródeł zakażeń (higiena rąk, odpady, bielizna szpitalna, środowisko szpitalne, żywność, woda, powietrze)

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na kurs jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia, posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza oraz wniesienie opłaty. Kurs zakończony jest sprawdzianem wiedzy. Uczestnicy otrzymują numerowane świadectwo ukończenia kuru uprawniające do pełnienia funkcji lekarza przewodniczącego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych.

Kurs obejmuje 100 godzin wykładowych i warsztatów (dwie sesje po 4 dni) w trybie  on-line.
SESJA I 21.03-24.03.2022 (GODZ ZAJĘC 9-12:30; 15:30-18:30; godz. rozpoczęcia zajęć 10.00)
SESJA II 11.04-14.04-16.12.2022 (GODZ ZAJĘC 9-12:30; 15:30-18:30; godz. rozpoczęcia zajęć 10.00)

Koszt kursu 2500* zł obejmuje uczestnictwo w kursie, materiały kursowe, dostęp nieograniczony do zarejestrowanych wykładów
(*kwota netto, dla płatników VAT doliczany jest 23% podatek VAT)
Wpłaty na konto: FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI
KONTO ING 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Kurs lekarze i nazwisko Uczestnika”

Zgłoszenie (skan wypełnionego i podpisanego formularza) należy przesłać e-mailem na adres: konferencje@shl.org.pl do dnia 15.03.2022 r.

Opłaty końcowe należy wnosić do 10 KWIETNIA  2022 r.

Formularze do pobrania: https://shl.org.pl/blog/2022/01/24/kurs-specjalistyczny-dla-lekarzy/

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze organizacyjnym

BIURO ORGANIZACYJNE 
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
P. Monika Grochowska TEL: 512 507 292
mail: konferencje@fipz.edu.pl
fax: 22/ 100 27 70