KOMUNIKAT 4 – REJESTRACJA ON-LINE –

ZAMKNIĘTA REJESTRACJA NA UDZIAŁ STACJONARNY – ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSC PROSIMY O REJESTRACJĘ TYLKO NA UDZIAŁ ON-LINE

STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA, FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ, WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI, WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLSZTYNIE WE WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM EPI-GUARD

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA „ONE-HEALTH” – JEDNO ZDROWIE – JEDNA PLANETA – 14.06.2024

MIEJSCE KONFERENCJI: SALA KONFERENCYJNA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE ul. Piłsudskiego 7/9

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

Koncepcja „ONE-HEALTH” – jedno zdrowie, oznacza,  że zdrowie ludzi, zwierząt i roślin jest współzależne i powiązane ze stanem ekosystemów, w których żyją. Jest to podejście oparte na współpracy społeczeństw i rządów, mające na celu zrozumienie, przewidywanie i eliminowanie zagrożeń dla zdrowia na świecie.

SESJA I 10.00-13.00 – „ONE HEALTH – JEDNO ZDROWIE” – PROBLEMY GLOBALNE

10.00-10.25 – NAJWAŻNIEJSZE INICJATYWY WHO I INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODEJŚCIA „ONE-HEALTH” – Maja Romanowska (WHO, SHL)

10.30-10.55 – OPORNOŚĆ NA ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE – ZAGROŻENIE GLOBALNE I LOKALNE DLA LUDZI – dr Agnieszka Sulikowska (IPIN, SP ZOZ HAJNÓWKA, SHL)

11.00-11.25 – WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ NA MIKROORGANIZMY W ŚRODOWISKACH WODNYCH – dr hab. Agnieszka Kijewska (GUMED)

11.30-11.55 – CHOROBY ODKLESZCZOWE – ANAPLAZMOZA – prof. Anna Grzeszczuk (UM BIAŁYSTOK)

12.00-12.25 – ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU – prof. Maciej Grzybek (GUMED)

12.30-12.55 – GRUŹLICA U ZWIERZĄT – lek. wet. Elwira Plis-Kuprianowicz (Białowieski Park Narodowy)

13.00-13.55 – POCZĘSTUNEK LUNCHOWY

SESJA II 14.00-17.55 – WYBRANE ZOONOZY, MONITOROWANIE, PROFILAKTYKA, POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE

14.00-14.25 – ERADYKACJA GRUŹLICY U LUDZI DO 2030 – CZY TO MOŻLIWE? – dyr. Krzysztof Grzesik (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły)

14.30-14.55 – BĄBLOWICA – WCIĄŻ AKTUALNY PROBLEM – dr Joanna Osińska (Szpital w Ostródzie S.A., UWM)

15.00-15.25 –CZY PROBLEM PASOŻYTÓW JELITOWYCH U DZIECI JEST AKTUALNY? – mgr Sylwia Krzętowska (WSSE w Olsztynie)

15.30-15.55 – WŚCIEKLIZNA – lek. wet. Joanna Piekut-Geniusz (PLWet)

16.00-16.25 – RYZYKA ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z POGRYZIENIAMI – dr Piotr Leszczyński (WUM)

16.30-16.50 – PROFILAKTYKA WŚCIEKLIZNY – NOWE WYTYCZNE WHO – dr Paweł Grzesiowski (SHL, FIPZ)

16.55-17.20 – NADZÓR I MONITORING WIELODOMENOWY – dr Andrzej Jarynowski (PTH, KRAKÓW)

17.25-17.55 – SOCJOLOGIA MEDYCYNY / ANTROPOLOGIA WETERYNARYJNA – dr Stanisław Maksymowicz (UWM OLSZTYN)

18.00 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

___________________________________________________________________________________________________________________________

W PROBLEMÓW I PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM – TEL 512 507 292

regulamin konferencji

Jeśli chcą Państwo regularnie wspierać działalność Stowarzyszenia i Fundacji,Patronite logo zapraszamy do bycia naszymi patronami https://patronite.pl/epiguard.pl

Jeśli chcą Państwo jednorazowo wesprzeć działalność Stowarzyszenia, zapraszamy do przekazania środków na https://buycoffee.to/shl

Postaw mi kawę na buycoffee.to