WIOSENNE SYMPOZJUM SHL – PROFILAKTYKA POWIKŁAŃ W OKULISTYCE – ASPEKTY MEDYCZNE I PRAWNE

25 MARCA 2023 HOTEL AIRPORT OKĘCIE WARSZAWA ul. KOR 24.

PROGRAM NAUKOWY POD PATRONATEM KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE OKULISTYKI we WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM EPI-GUARD

9:00-10:00 REJESTRACJA, KAWA, POWITANIE
SESJA I 10:00-13:00 
10:00-10:45   Teraźniejszość i przyszłość polskiej okulistyki – Prof. dr hab. med. Marek Rękas, WIM, Krajowy Konsultant w dziedzinie okulistyki
10:45-11:30   Organizacja pracy w okulistyce zabiegowej – doświadczenia własne, wnioski z pandemii
11:30-12:30   Nowoczesne technologie zapewniające bezpieczeństwo zabiegów okulistycznych – MGR. INŻ. ANDRZEJ RÓŻYCKI, Ekspert Pracodawców RP w zakresie szpitalnictwa
12:30-13:00   Dyskusja
13:00-14:00   Lunch
SESJA II 14:00-17:00
14:00-14:45   Procedury i wyposażenie jako element redukcji ryzyka powikłań w okulistyce – doświadczenia ubezpieczyciela – Piotr Daniluk, TUW PZUW
14:45-15:30   Odpowiedzialność personelu medycznego w przypadku wystąpienia powikłań – Prof. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Łódzki
15:30-16:30   Analiza wybranych przypadków powikłań i możliwości profilaktyki – dr Paweł Grzesiowski, SHL
16:30-17:00   Dyskusja
17:00              Zakończenie konferencji

 

PROGRAM EPI-GUARD TO PROJEKT MAJĄCY NA CELU ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ZDROWOTNYCH W PROGRAMACH SZCZEPIEŃ I RACJONALNYM STOSOWANIU ANTYBIOTYKÓW w AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W POLSCE

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do współpracy w realizacji międzynarodowego projektu EPI-GUARD, którego autorem jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń wraz z norweskimi partnerami, Dyrekcją ds. Zdrowia i Instytutem Zdrowia Publicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa oraz grupą niezależnych ekspertów. Projekt, którego operatorem jest Ministerstwo Zdrowia, dedykowany jest zwiększeniu efektywności programu szczepień ochronnych oraz zapobieganiu lekooporności w wyniku racjonalnego stosowania antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej.

Z naszej strony, w pierwszym etapie kierujemy do Państwa prośbę o udział w badaniu ankietowym, w którym określone zostaną najpilniejsze potrzeby w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie realizacji celów projektu. W drugim etapie realizacji projektu opracowane zostaną nowoczesne narzędzia, w tym także informatyczne, ułatwiające kadrze medycznej korzystanie z najnowszej wiedzy w dziedzinie wakcynologii i mikrobiologii klinicznej. Narzędzia te będą przekazane Państwu nieodpłatnie do wykorzystania w codziennej pracy z pacjentem. W trzecim etapie przeprowadzone będą bezpłatne szkolenia oraz udostępnione zostaną materiały edukacyjne z zakresu realizacji projektu celem upowszechnienia pozyskanej wiedzy i doświadczeń, jak również nowości z dziedziny szczepień ochronnych oraz redukcji rozpowszechnienia lekoopornych bakterii.

Kierownik Projektu: Dr med. Paweł Grzesiowski

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, z siedzibą w Warszawie, ul. Nugat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podczas ww. Konferencji niezbędnych do powstania list obecności, identyfikatorów oraz certyfikatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
P. Monika Grochowska TEL: 512 507 292
mail: konferencje@fipz.edu.pl


Zapraszamy do udziału w cotygodniowych webinariach z cyklu „COVIDOWE PIĄTKI SHL” – w każdy piątek od godz. 19