WEBINAR NR 82 PANDEMIA COVID-19 – AKTUALNA SYTUACJA, GRYPA, NOWE PRZEPISY

Zapraszamy na relację z webinarium nr 82 z edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, przedstawiamy raport z aktualnej sytuacji epidemicznej, omawiamy zachorowania na grypę w Polsce, efektywność szczepień oraz dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19, podsumowujemy dostępne dane dotyczące terapii COVID-19 oraz prawa pacjenta podczas pandemii.

WEBINAR NR 81 PANDEMIA COVID-19 – AKTUALNA SYTUACJA, ZAKAŻENIA W NEONATOLOGII, NOWE PRZEPISY

Zapraszamy na relację z webinarium nr 81 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, przedstawiamy szczegółowy raport z sytuacji w Wielkiej Brytanie, Irlandii, omawiamy sytuację w szkołach, zakażenia w neonatologii oraz dyskutujemy o potrzebie podawania dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19.

WEBINAR SHL nr 78 PANDEMIA COVID-19 – AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMICZNA, PACJENCI POCOVIDOWI, GRUŹLICA

Zapraszamy na relację z webinarium nr 78 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, analizujemy dane dotyczące nowych wariantów, zakażenia przełamujące odporność poszczepienną i ozdrowieńców, a także rehabilitację pocovidową, a w ramach kącika niecovidowego – problemy gruźlicy wielolekoopornej.

WEBINAR SHL nr 76 PANDEMIA COVID-19 – SYTUACJA EPIDEMICZNA, RACJONALNA ANTYBIOTYKOTERAPIA, JAKOŚĆ POWIETRZA,

Zapraszamy na relację z webinarium nr 75 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, analizujemy znaczenie racjonalnej antybiotykoterapii, omawiamy znaczenie wentylacji w pomieszczeniach w kontekście pandemii oraz przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej postaw wobec szczepień.

WEBINAR SHL nr 75 PANDEMIA COVID-19 – SYTUACJA EPIDEMICZNA, EFEKTY SZCZEPIEŃ, ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU, INFODEMIA

  Zapraszamy na relację z webinarium nr 75 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, omawiamy nowe warianty koronawirusa, efektywność programu szczepień przeciw COVID-19, analizujemy kliniczne przypadki odkleszczowego zapalenia mózgu oraz omawiamy podstawy infodemiologii.