WSPOMNIENIE O PROF. DANUCIE DZIERŻANOWSKIEJ

W dniu 27 sieprnia 2020 r. zmarła po długiej chorobie Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska-Madalińska, wybitny mikrobiolog, twórca i wieloletni kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie Pomniku-Centrum Zdrowia Dziecka.


Szanowni Państwo
Od początku pandemii, edukujemy bezpłatnie profesjonalistów medycznych, bo uważamy, że jednym z najważniejszych sposobów na pokonanie wirusa jest powszechnie dostępna, aktualna wiedza medyczna. Jeśli uznacie, że warto tę działalność wspierać, prosimy o dobrowolne wpłaty na rzecz naszego Stowarzyszenia. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury internetowej oraz materiały edukacyjne. Darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa nr konto 58 1050 1025 1000 0023 5352 1103 z dopiskiem "COVID-19”