WEBINAR SHL nr 75 PANDEMIA COVID-19 – SYTUACJA EPIDEMICZNA, EFEKTY SZCZEPIEŃ, ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU, INFODEMIA

  Zapraszamy na relację z webinarium nr 75 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, omawiamy nowe warianty koronawirusa, efektywność programu szczepień przeciw COVID-19, analizujemy kliniczne przypadki odkleszczowego zapalenia mózgu oraz omawiamy podstawy infodemiologii.  

WEBINAR SHL nr 69 PANDEMIA COVID-19 – AKTUALNOŚCI, ANALIZA TRENDÓW, NOWE WYTYCZNE, RELACJA Z TURCJI

Zapraszamy na relację z webinarium nr 69 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, analizujemy zachorowalność i trendy związane z alternatywnymi metodami postępowania w COVID, analizujemy występowanie nowych wariantów w EU, poznajemy przygotowanie bazy turystycznej w Turcji w dobie pandemii.