PROGRAM EPI-GUARD

ZMNIEJSZENIE DYSPROPORCJI ZDROWOTNYCH W PROGRAMACH SZCZEPIEŃ I RACJONALNYM STOSOWANIU ANTYBIOTYKÓW w AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W POLSCE

Projekt Realizowany z Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do współpracy w realizacji międzynarodowego projektu EPI-GUARD, którego autorem jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń wraz z norweskimi partnerami, Dyrekcją ds. Zdrowia i Instytutem Zdrowia Publicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa oraz grupą niezależnych ekspertów. Projekt, którego operatorem jest Ministerstwo Zdrowia, dedykowany jest zwiększeniu efektywności programu szczepień ochronnych oraz zapobieganiu lekooporności w wyniku racjonalnego stosowania antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej.

Obecne zagrożenia epidemiczne, aktywność ruchów antyszczepionkowych i rosnąca oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe wymagają skutecznych i ukierunkowanych interwencji. Z tego względu, personel medyczny, w szczególności w podstawowej opiece zdrowotnej potrzebuje nowoczesnych narzędzi w walce z postawami antyszczepionkowymi, a także w zakresie monitorowania działań niepożądanych, jak i uzupełniania przerwanych szczepień. Wcześniejsze badania wykazały, że brakuje ogólnodostępnych, rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji o szczepieniach i racjonalnej antybiotykoterapii dla personelu medycznego. Istnieje także potrzeba tworzenia nowoczesnych narzędzi umożliwiających skuteczne działania w sytuacji opóźnionych szczepień, neutralizowania aktywności ruchów antyszczepionkowych oraz zapobiegania lekooporności.

W pierwszym etapie kierujemy do Państwa zaproszenie do współpracy jako ekspertów, a w kolejnym etapie zaprosimy do udziału w badaniu ankietowym, w którym określone zostaną najpilniejsze potrzeby w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie realizacji celów projektu. W trzecim etapie realizacji projektu opracowane zostaną nowoczesne narzędzia, w tym także informatyczne, ułatwiające kadrze medycznej korzystanie z najnowszej wiedzy w dziedzinie wakcynologii i mikrobiologii klinicznej. Narzędzia te będą przekazane placówkom medycznym nieodpłatnie do wykorzystania w codziennej pracy z pacjentem. W czwartym etapie przeprowadzone będą bezpłatne szkolenia oraz udostępnione zostaną materiały edukacyjne z zakresu realizacji projektu celem upowszechnienia pozyskanej wiedzy i doświadczeń, jak również nowości z dziedziny szczepień ochronnych oraz redukcji rozpowszechnienia lekoopornych bakterii.

Warszawa 18 stycznia 2022

Kierownik Projektu
Dr med. Paweł Grzesiowski
Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń

kontakt biuro@fipz.edu.pl

 

 

 

SARS-CoV-2 patogen przenoszony drogą powietrzną przedstawiony w grudniu 2021 podczas XVI Ogólnopolskiej Konferencji „Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce” organizowanej przez Politechnikę Warszawską – wykład prof. Lidii Morawskiej