XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SHL
ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE – INTERDYSCYPLINARNIE, KOMPLEKSOWO, PRAKTYCZNIE
HOTEL ANDERS**** STARE JABŁONKI 1-4.10.2023 r.
SPONSORZY I FIRMY PARTNERSKIE KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Dynamiczne zmiany w  profilaktyki, kontroli i terapii zakażeń wymagają ustawicznego kształcenia, analizy praktycznych rozwiązań, jak również wdrażania nowoczesnych technologii. Po 3 latach pandemii wzrosło ryzyko epidemiczne na całym świecie, w szczególności dotyczy to wzrostu zagrożeń związanych z lekoopornością, inwazyjnymi zakażeniami paciorkowcowymi i grzybiczymi. W tym samym czasie następują zmiany systemowe w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, co wymaga aktualizacji programów zarządzania tym obszarem w placówkach medycznych.

PARTNERSTWO PROGRAMOWE

Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcja Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Konsultant Wojewódzki woj. podlaskiego w dziedzinie epidemiologii, zespół EPI-GUARD, Grupa TAN

W Radzie Programowej oraz jako wykładowcy zadeklarowali udział m. in. mgr Monika Bandurowska, dr Artur Binda, prof. Anna Bogdan, prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. Marek Gniadkowski, dr Adam Hermann, prof. Radosław Izdebski, dr Andrzej Jarynowski, dr Maria Karczewska, dr Paulina Kołat-Brodecka, mgr Dorota Kudzia-Karwowska, dr Monika Lisiecka, mgr Piotr Łój, prof. Anna Moniuszko-Malinowska, mgr Małgorzata Nowicka, dr Barbara Oczko-Grzesik, mgr Danuta Pawlik, dr Krystyna Paszko, mgr farm. Garbiela Pierzynowska, Maja Romanowska, dr inż. Anna Charkowska, prof. Małgorzata Serwach, dr Amelia Staszowska, dr Agnieszka Sulikowska, prof. Jacek Sobocki, prof. Wiesław Tarnowski, prof. Joanna Zajkowska, eksperci EPI-GUARD, członkowie TAN

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa od 25 lat prowadzi aktywną działalność edukacyjno-konsultacyjną i uczestniczy w promowaniu dobrych praktyk diagnostycznych i terapeutycznych. Zapraszamy do udziału w XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Starych Jabłonkach, której formuła jest efektem interdyscyplinarnej współpracy i obejmuje dwa bloki tematyczne, uzupełniające się merytorycznie. Pierwszy blok zajęć obejmujące zagadnienia z mikrobiologii, epidemiologii i farmakoterapii zakażeń, w tym diagnostyki molekularnej i terapii zakażeń wieloopornych, a drugi blok to zagadnienia związane z klinicznymi i technicznymi aspektami bezpieczeństwa w obszarze dyscyplin zabiegowych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci, pracownicy szpitali – lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, farmaceuci, a także pracownicy Inspekcji Sanitarnej. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, wystawa technologiczna firm, jak również dyskusje przy okrągłym stole.

W związku z trwającym sezonem infekcji przenoszonych drogą  kropelkowo-powietrzną, w pomieszczeniach wspólnych jakość powietrza będzie monitorowana i zainstalowane będą urządzenia oczyszczające powietrze.

W związku z licznymi zapytaniami, uruchomiliśmy możliwość uczestnictwa on-line w XXI KONFERENCJI SHL w Starych Jabłonkach w dniach 1-4.10.2023. Koszt pełnego uczestnictwa on-line w konferencji wynosi 580 zł i obejmuje udział w sesjach, możliwość zadawania pytań na czacie oraz półroczny dostęp do nagrań po zakończeniu konferencji. Zapraszamy!

Partner technologiczny

>> WARUNKI UCZESTNICTWA – UDZIAŁ STACJONARNY

>> WARUNKI UCZESTNICTWA – UDZIAŁ ON-LINE

UAKTUALNIONY SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI (organizatorzy zastrzegają możliwość zmian)
1.10.2023 – NIEDZIELA od godz. 13.00 – rejestracja uczestników
14.00-15.00 – obiad
15.00-19.30 – WARSZTATY PRZEDKONFERENCYJNE 3 bloki tematyczne:
– diagnostyka i terapia zakażeń – trudne przypadki kliniczne dr Adam Hermann, mgr Danuta Pawlik, dr Agnieszka Sulikowska, mgr Zofia Żak-Puławska
– dezinformacja w medycynie – rozpoznawanie, zwalczanie – Maja Romanowska i współpracownicy TAN
– współpraca zespołów kontroli zakażeń szpitalnych z farmaceutami szpitalnymi w profilaktyce zakażeń, lekooporności i racjonalnej terapii zakażeń – dr Paweł Grzesiowski, dr Paulina Kołat-Brodecka, dr Krystyna Paszko, dr Gabriela Pierzynowska, Monika Bandurowska, Piotr Łój

2.10.2023 – PONIEDZIAŁEK
8.00-9.30 – rejestracja uczestników, poranna kawa
9.30-12.00 SESJA WSPÓLNA MINI-SYPOZJUM „WPŁYW PANDEMII NA INNE ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE”
Moderatorzy: Paweł Grzesiowski, Adam Hermann
– Najpoważniejsze zagrożenia w zakresie lekooporności w Polsce i na świecie (bakterie, grzyby) – Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
– Epidemiologia CPE w Europie: ekspansje klonów i epidemie plazmidów – Prof. Marek Gniadkowski
– Inwazyjne zakażenia S. pyogenes – uboczny efekt pandemii COVID-19 – dr Piotr Leszczyński
– Zmiany w szpitalnej polityce antybiotykowej – dr Paulina Kołat-Brodecka, dr Paweł Grzesiowski
– Zarządzanie płynami irygacyjnymi jako zapobieganie hipotermii – mgr Arkadiusz Sondej
12.30-13.30 – OKRĄGŁY STÓŁ I – DYSKUSJA EKSPERTÓW – WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I UCZENIA MASZYNOWEGO W WALCE Z ZAKAŻENIAMI I LEKOOPORNOŚCIĄ
Moderatorzy: dr Andrzej Jarynowski, Maja Romanowska, Paweł Grzesiowski, Piotr Leszczyński, Artur Binda
– Nasłuchiwanie nowych mediów w celu monitorowania stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i ich percepcji
– Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w kontroli zakażeń
I BLOK TEMATYCZNY – MINI-KONWERSATORIUM -DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W SZPITALACH
15.30-18.00 SESJA KLINICZNA – DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA ZAKAŻEŃ Moderatorzy: mgr Danuta Pawlik, dr Paulina Kołat-Brodecka, mgr Monika Lorenz
– Nowe możliwości diagnostyki molekularnej w szpitalach – krótkie wprowadzenie WOŚP
– Wykorzystanie szybkich testów molekularnych w diagnostyce zakażeń – dr Adam Hermann
– Korzyści i trudności interpretacji wyników badań molekularnych w zakażeniach – mgr Monika Lisiecka
– Metody molekularne w epidemiologii zakażeń – doświadczenia własne  – prof. Radek Izdebski
– Nieoczywiste mechanizmy rozprzestrzeniania lekooporności – prof. Agnieszka Kijewska
II BLOK TEMATYCZNY – MINI-KONWERSATORIUM – ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM W DYSCYPLINACH ZABIEGOWYCH
15.30-18.00 – SESJA KLINICZNA – PROFILAKTYKA I TERAPIA ZAKAZEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO
– Przegląd literatury w zakresie działań stosowanych w długim i krótkim okresie czasu przed zabiegiem operacyjnym – prof. Wiesław Tarnowski
– Przegląd literatury w zakresie żywienia i kontroli istotnych parametrów w okresie przed i pooperacyjnym – prof. Jacek Sobocki
– Przegląd literatury w zakresie działań stosowanych w obszarze bloku operacyjnego – dr Artur Binda
– Lotne zestawy operacyjne jako potencjalne źródło zdarzeń niepożądanych – mgr Małgorzata Nowicka
– Przegląd literatury w zakresie postepowania w krótkim czasie przed zabiegiem – dr Paweł Grzesiowski
– Wyniki ankiety – Działania redukujące ryzyko zakażeń miejsca operowanego – dr Agnieszka Sulikowska
18.30-20.00 – WARSZTATY (RÓWNOLEGLE 3 GRUPY)
I grupa – Nowe technologie medyczne – Ustawa o wyrobach medycznych – zmiany w procedurach dekontaminacji – mgr Dorota Kudzia-Karwowska
II grupa – big (small) data i modelowanie w epidemiologii chorób zakaźnych – dr Andrzej Jarynowski
III grupa – Nowe kierunki wdrażania racjonalnej antybiotykoterapii w szpitalach – dr Paulina Kołat-Brodecka, dr Paweł Grzesiowski

3.10.2023 – WTOREK
I BLOK TEMATYCZNY – MINI-SYMPOZJUM CHOROBY ZAKAŹNE – EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, KLINIKA, TERAPIA
9.30-12.30 SESJA WYKŁADOWA – CHOROBY ODKLESZCZOWE – KLINIKA, DIAGNOSTYKA, TERAPIA, PROFILAKTYKA, DEZINFORMACJA
– Ocena wpływu dostępu do testowania na wykrywalność KZM w Polsce – prof. Joanna Zajkowska
– KZM i borelioza na Śląsku – dr Barbara Oczko-Grzesik
– Najczęstsze błędy w diagnostyce i terapii boreliozy – dr Marcin Czarnecki
– Kleszcze i co jeszcze -inne choroby odkleszczowe – prof. Anna Moniuszko-Malinowska
– Choroby odkleszczowe, doświadczenia z Podlasia – dr Agnieszka Sulikowska
– Dyskusja panelowa – media społecznościowe a choroby odkleszczowe
II BLOK TEMATYCZNY – MINI-SYMPOZIUM – ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM SZPITALNYM – ZAPLECZE INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE SZPITALA
9.30-12.30 SESJA WYKŁADOWA II
– Warunki zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych – dr Anna Charkowska
– Możliwości ograniczenia kosztów niezbędnych do utrzymania odpowiedniej jakości powietrza w obiektach szpitalnych – Dr Sylwia Szczęśniak
– Urządzenia sanitarne jako źródła zakażeń szpitalnych – sposoby przeciwdziałania – prof. Agnieszka Malesińska
– Legionella w systemach klimatyzacji – źródła i przeciwdziałanie – dr Amelia Staszowska
– Komfort cieplny personelu medycznego w kontekście stosowanej odzieży ochronnej – prof. Anna Bogdan
13.00-14.00 – OKRĄGŁY STÓŁ II – DYSKUSJA EKSPERTÓW – ROLA FARMACEUTÓW W ZAPOBIEGANIU ZAKAŻENIOM I RACJONALNEJ TERAPII ZAKAZEŃ
16.00-18.00 – MINI – KONWERSATORIUM – NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA
– Program kontroli zakażeń szpitalnych w świetle nowej ustawy o jakości w ochronie zdrowia – dr Paweł Grzesiowski, Maria Karczewska, Paulina Kołat-Brodecka
– Nowy model kompensacji podmiotu leczniczego za zdarzenia niepożądane – prof. Małgorzata Serwach
18.30-20.00 – WARSZTATY (RÓWNOLEGLE 3 GRUPY)
I grupa – Nowe technologie medyczne (w zależności od frekwencji)
II grupa – big (small) data i modelowanie w epidemiologii chorób zakaźnych (w zależności od frekwencji)
III grupa – Nowe kierunki wdrażania racjonalnej antybiotykoterapii w szpitalach – dr Paulina Kołat-Brodecka, dr Paweł Grzesiowski

4.10.2023 – ŚRODA
9.30-11.30 – SESJA PODSUMOWUJĄCA – DYSKUSJA PROGRAMOWA
12.00 Zakończenie konferencji

>>> REJESTRACJA UCZESTNIKÓW – UDZIAŁ STACJONARNY
 PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ, A NASTĘPNIE UŻYĆ OPCJI „WYŚLIJ”

Jeśli z jednej placówki udział w konferencji biorą udział więcej niż 3 osoby, koszty ustalane są indywidualnie – prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym konferencji