Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami opracowanymi przez zespoł ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

WYTYCZNE POSTĘPOWANIA Z PACJENTAMI Z PODEJRZENIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 (CHOROBA COVID-19) dla podmiotów, wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych

Wytyczne zapobiegania transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub lekooporności
Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w sprawie zastosowania ochraniaczy jednorazowych na obuwie dla odwiedzających w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 12.09.2008 r wersja uzupełniona 9.02.2009 r.
Wykaz definiowanych dawek dobowych leków przeciwbakteryjnych (wg WHO, 2008 r.)
Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa dotyczące rozporządzenia z dnia 5.09.2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi »»»
Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w sprawie zastosowania lamp bakteriobójczych UV w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 1.02.2008 r.
Stanowisko Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa i Stowarzyszenia Kierowników Centralnej Sterylizacji i dezynfekcji Nowe kierunki w sterylizacji – reprocesowanie i resterylizacja
Stanowisko ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w sprawie stosowania autoszczepionek w lecznictwie – uaktualnione X 2012
Stanowisko SHL do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ ws. określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej »»» zał »»»