Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa jest organizacją pozarządową „non-profit” zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym od 1997 roku.

Stowarzyszenie zrzesza członków reprezentujących różne grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych.

Stowarzyszenie realizuje projekty edukacyjne, inicjuje projekty badawcze, promuje nowoczesne rozwiązania technologiczne dla placówek ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez swoich członków i ich współpracowników.

Stanowiska ekspertów SHL

Informacje o kursach i szkoleniach

Porozumienie Stowarzyszeń aktywnych w kontroli zakażeń w Polsce