WIOSENNE SYMPOZJUM SHL – PROFILAKTYKA I TERAPIA ZAKAŻEŃ W OKULISTYCE – ASPEKTY MEDYCZNE I PRAWNE

9 MARCA 2024 G. 9.30-16.00

PROGRAM NAUKOWY 

SESJA I 9:30-13:00 PROBLEMY KLINICZNE NIE TYLKO DLA OKULISTÓW
9:30 – Rozpoczęcie konferencji
9:30-10:00 – Antybiotyki lekiem na całe zło? – Prof. Sławomir Teper, ŚUM, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,  Oddział Okulistyczny, Okręgowy Szpital Kolejowy, Katowice
10:10-10:40 – Chirurgia zaćmy – szybka jak Ferrari, bezpieczna jak Mercedes i precyzyjna jak Tesla? – dr n. o zdr. Dorota Ługowska, Pielęgniarka operacyjna, Uniwersytet Medyczny, Białystok
10:50-11:20 – Ryzyka przy keratoplastyce – czy odbiegają od pozostałych zabiegów okulistycznych? – prof. Dariusz Dobrowolski, ŚUM, Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Oddział Okulistyczny, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Centrum Urazowe, Sosnowiec
11:30-12:00 – Zakażenia tkanek oczodołu – problem interdyscyplinarny – dr Joanna Przybek-Skrzypecka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
12:10-12:40 – Nadzór nad profilaktyką i terapią zakażeń w okulistyce – rola zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, dr Paweł Grzesiowski, SHL, FIPZ
SESJA II 13:00-16:00 – ASPEKTY PRAWNO-MEDYCZNE DLA OKULISTÓW I NIE TYLKO
13:00-13:30 – Bezpieczeństwo leków doocznych w ocenie farmaceuty szpitalnego – mgr Monika Bandurowska, Kierownik Apteki, Szpital w Puszczykowie
13:40-14:20 – Wnioski z wizytacji akredytacyjnych w oddziałach okulistyki – mgr Dorota Zasowska, specjalista ds. Jakości w Ochronie Zdrowia, Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie
14:20-15:30 – Analiza przyczyn i skutków wybranych roszczeń w okulistyce, dobre praktyki w profilaktyce zakażeń w okulistyce – dr Paweł Grzesiowski, SHL, FIPZ
15:30:16:00 – Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
Postaw kawe SHL
link do rejestracji on-line ==> REJESTRACJA 

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI

FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
P. Monika Grochowska TEL: 512 507 292
mail: konferencje@fipz.edu.pl

_____________________________________________________________________________________

We współpracy z programem EPI-GUARD

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, z siedzibą w Warszawie, ul. Nugat 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podczas ww. Konferencji niezbędnych do powstania list obecności, identyfikatorów oraz certyfikatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

 


INNE WYDARZENIA EDUKACYJNE SHL W 2024 r.

⇒ WARSZAWA ZAKAŻENIA ODCEWNIKOWE – 23-24.05.2024

⇒ WARSZAWA ONE HEALTH – ZAKAŻENIA U LUDZI I ZWIERZĄT – 14.06.2024 – OLSZTYN (?)

⇒ XXII KONFERENCJA SHL – 29.09.2024-2.10.2024 STARE JABŁONKI

⇒ KURSY DOSKONALĄCE Kurs dla lekarzy przewodniczących zespołów kzs SESJA WIOSENNA 2024: I Sesja 11-14.03.2024 II Sesja 8-11.04.2024

⇒ Kurs dla pielęgniarek epidemiologicznych i łącznikowych SESJA WIOSENNA 2024: maj 2024

⇒ WARSZTATY EPI-GUARD dla POZ Racjonalna antybiotykoterapia – styczeń/luty 2024 Szczepienia ochronne – styczeń/luty 2024

⇒ Zapraszamy do udziału w cotygodniowych webinariach z cyklu “EPIDEMIOLOGICZNE PIĄTKI SHL” – w każdy piątek od godz. 19