XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE – INTERDYSCYPLINARNIE, KOMPLEKSOWO, PRAKTYCZNIE STARE JABŁONKI 2-5.10.2022 r

PATRONAT MERYTORYCZNY

Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcja Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich

 RADA PROGRAMOWA:

  • Dr Paweł Grzesiowski
  • Dr Paulina Kołat-Brodecka
  • Dr Agnieszka Sulikowska
  • Dariusz Kawecki
  • Jacek Sobocki
  • Wiesław Tarnowski
  • Anna Bogdan
  • Dr Anna Charkowska
  • Inż. Andrzej Różycki

BLOKI PROGRAMOWE

Filar I – Epidemiologiczny 

Filar II – Inżynieryjno-techniczny 

Filar III – Zabiegowy 

Szczegółowy program konferencji*

Warsztaty przedkonferencyjne – niedziela 2 października 2022r.

WARSZTATY PRZEDKONFERENYCJNE – OGRANICZONA LICZBA UCZESTNIKÓW, WCZEŚNIEJSZE ZAPISY
SESJA I 14:00-15:45

Dwa warsztaty  równoległe

 

 

 

 

 

SESJA II 16:00-17:45

Dwa warsztaty równoległe

 

 

 

 

SESJA III 18:00-19:30

 

Grupa 1: Farmakoterapia zakażeń – aspekty praktyczne – dr Aleksandra Paź, dr Agnieszka Sulikowska

podczas warsztatów zostaną omówione w praktyczny sposób zasady wyboru antybiotyku, właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne grup antybiotyków, drogi podania, dawkowanie

Grupa 2: Mikrobiologia kliniczna – mgr Danuta Pawlik, mgr Zofia Żak-Puławska, dr Adam Hermann

podczas warsztatów na przypadkach klinicznych omówione będą zasady interpretacji antybiogramów,  wybór terapii celowanej, dobór antybiotyku wg miejsca zakażenia, problemy leczenia zakażeń wieloopornych, algorytmy decyzyjne

Grupa 1: Nowoczesna terapia zakażeń ran – mgr  Agnieszka Wołowicz, dr Krystyna Paszko, dr Agnieszka Sulikowska

podczas warsztatów omówione będą różnego typu opatrunki i inne środki miejscowe w leczeniu ran, systemy VAC w profilaktyce i leczeniu

Grupa 2: Zakażenia gronkowcowe od A do Z – dr Paulina Kołat-Brodecka, dr Monika Lisiecka, dr Piotr Leszczyński

podczas warsztatów omówione będą zagadnienia praktyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki zakażeń gronkowcowych, z uwzględnieniem mechanizmów lekooporności

Jak radzić sobie z dezinformacją w medycynie – w ramach projektu EPI-GUARD – Maja Romanowska, dr Paweł Grzesiowski

Podczas warsztatów omówione będą najważniejsze źródła, mechanizmy powstawania dezinformacji oraz nowoczesne techniki rozpoznawania i zwalczania dezinformacji

Godz. 20:00                   Kolacja w restauracji
Godz. 21:00-23:00       Nieformalne spotkanie z ekspertami

 

Poniedziałek 3 października 2022r.

8:45-9:00 Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji
sesje Filar I Filar II Filar III
Sesja plenarna I

Godz. 9:00 -11:30

Nowe wyzwania dla higieny szpitalnej

Moderatorzy: mgr inż. Aleksandra Górska, mgr Jarosław Czapliński, prof. Rafał Janowicz, mgr Maria Karczewska

 

Bezpieczne powietrze w szpitalu

Moderatorzy: inż. Andrzej Różycki, prof. Agnieszka Tabernacka, dr Anna Charkowska, dr Agnieszka Sulikowska, Paweł Borowiecki

Czy chirurdzy wierzą w bakterie?

Moderatorzy: prof. Dariusz Kawecki, prof. Wiesław Tarnowski, prof. Tomasz Banasiewicz, dr Paweł Grzesiowski

Utrzymanie czystości na bloku operacyjnym – wytyczne, programy, praktyka – mgr inż. Aleksandra Górska Powietrze jako medium transmisji zakażeń w placówkach medycznych – inż. Andrzej Różycki Czy chirurdzy wierzą w bakterie – prof. Dariusz Kawecki
Systemy do dezynfekcji przez zamgławianie, gazowe – co nowego, zalety i wady – mgr Jarosław Czapliński Zobaczyć niewidoczne w sali operacyjnej – co fruwa w powietrzu – dr Agnieszka Sulikowska, inż. Paweł Borowiecki Ocena ryzyka zakażenia miejsca operowanego – dr Paweł Grzesiowski
Szpital tymczasowy – jak zapewnić bezpieczeństwo – od projektu do realizacji – prof. Rafał Janowicz Metody analizy mikrobiologicznej powietrza – prof. Agnieszka Tabernacka Profilaktyka zakażenia w chirurgii jelita grubego – rola bakterii jelitowych w nieszczelności zespolenia – prof. Wiesław Tarnowski
Prezentacje technologii Filtry powietrza – aspekty prawne i praktyczne – dr Anna Charkowska Jak odróżnić zakażenie od trudno gojącej się rany – prof. Tomasz Banasiewicz
przerwa kawowa

 

Sesja plenarna II

godz. 12:00-14:30

Sala 1 – Zakażenie miejsca operowanego

Moderatorzy: prof. Jarosław Woroń, prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, dr Paulina Kołat-Brodecka

Sala 2 – Organizacja pracy na bloku operacyjnym (sesja wspólna w ramach filaru II i III)

Moderatorzy: dr Artur Binda, dr Maciej Matłok, dr Andrzej Cebula, dr Rafał Cudnik, dr Krystyna Paszko

Jak pobrać materiał na posiew z rany – mgr Magdalena Grudzień Ergonomia pracy w sali operacyjnej – dystraktory – dr Artur Binda
Antybiotyki a biofilm, penetracja antybiotyków do kości –  dr Aleksandra Paź Ergonomia pracy w sali operacyjnej – jak uniknąć błędów w projektowaniu – dr Maciej Matłok
Antybiotykoterapia zakażeń tkanek miękkich okiem farmakologa – prof. Jarosław Woroń Zobaczyć niewidoczne w sali operacyjnej – wizualizacja systemów powietrza – dr Andrzej Cebula
Antybiotykoterapia zakażeń tkanek miękkich okiem mikrobiologa – prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Aktualne wytyczne higieny personelu na bloku operacyjnym – mgr Monika Lorenz
przerwa obiadowa 14:30-16:30
Sesja dyskusyjna

godz. 16:30-18:00

Nowości w zakażeniach szpitalnych

– przegląd nowości literaturowych

Program EPI-GUARD – szczepienia i antybiotykoterapia w POZ

Moderatorzy: dr Piotr Leszczyński, dr Paweł Grzesiowski

Przyszłość klimatyzacji w placówkach medycznych

Moderatorzy: prof. Anna Bogdan

Paweł Borowiecki

 

 

 

Czy antybiotyk jest zawsze konieczny? Leczenie przetok.

Leczenie ran.

Moderatorzy: prof. Jacek Sobocki, mgr Agnieszka Wołowicz

 

Sesja Okrągłego Stołu

18:30-19:30

Stół  1 – co odgrywa najistotniejszą rolę w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego
Stół  2 – czy i przed jakimi zabiegami eradykować nosicielstwo gronkowców
Stół 3 – jak powinniśmy się zachować, gdyby jutro wybuchła nowa pandemia
Godz. 20:00      Kolacja grillowa

Wtorek 4 października 2022r.

Sesja wykładowa  wspólna dla wszystkich uczestników

godz. 9:00-12:00

Biologia zakażeń gronkowcowych – dr Piotr Leszczyński

Wpływ pandemii na lekooporność bakterii – prof. Marek Gniadkowski

Antybiotykoterapia empiryczna – kiedy antybiotyk gdy rana ropieje? – dr Adam Węgrzynowski

Leczenie zakażeń wieloopornych – prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Ecolab – System oceny poziomu przestrzegania higieny rąk – czy go potrzebujemy?

Schulke – Aktualne trendy w dezynfekcji i antyseptyce

PRZERWA KAWOWA
Sesja plenarna III

Godz. 12:30-14:30

Jakość i bezpieczeństwo w obszarze zabiegowym

Moderatorzy: prof. Małgorzata Serwach, dr Piotr Daniluk, dr Paulina Kołat-Brodecka

 

Prawne aspekty zakażeń miejsca operowanego – prof. Małgorzata Serwach

Ocena ryzyka szpitali w zakresie procedur zabiegowych – doświadczenia ubezpieczyciela – dr Piotr Daniluk

Najczęstsze problemy na bloku operacyjnym w ocenie wizytatorów akredytacyjnych – dr Paulina Kołat-Brodecka

 

Czystość powietrza – czego nas nauczyła pandemia

Moderatorzy: dr inż. Sylwia Szczęśniak, inż Andrzej Różycki, dr Paweł Grzesiowski

 

Sposoby ograniczania i eliminacji zanieczyszczeń powietrza w instalacjach i pomieszczeniach ochrony zdrowia – dr inż. Sylwia Szczęśniak

Rola powietrza w izolacji powietrzno-kropelkowej pacjentów z zakażeniami Propozycje zmian w rozporządzeniu o wymaganiach fachowych i sanitarnych – inż Andrzej Różycki

Profilaktyka i leczenie zakażeń u pacjentów operowanych

Moderatorzy: Prof. Wiesław Tarnowski, Prof. Jacek Sobocki, Prof. Kryspin Mitura

 

Otyłość – znaczenie redukcji masy ciała w profilaktyce zakażeń – prof. Wiesław Tarnowski

Znaczenie przybrania na wadze przed zabiegiem – prof. Jacek Sobocki

Zakażenia implantów – prof. Kryspin Mitura

PRZERWA OBIADOWA 14:30-16:30
Godz. 16:30-18:30

WARSZTATY

Nowości diagnostyki molekularnej – Dr Monika Lisiecka

Rola diagnostyki molekularnej w szybkiej diagnostyce zakażeń inwazyjnych i wirusowych – dr Adam Hermann, dr Paweł Grzesiowski

Jak przystosować oddział/salę do potrzeb izolacji – praktyczne rozwiązania – inż. Andrzej Różycki

 

Monitorowanie zakażeń miejsca operowanego, mapa mikrobiologiczna, narzędzia monitorowania, informacja zwrotna

dr Agnieszka Sulikowska, dr Artur Binda

Godz 19:00             Kolacja w restauracji

Godz 20:30             Pokaz filmowy                         

 Środa 5 października 2022r.
godz. 9:00-11:30 – walne zebranie członków SHL

*organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

PROGRAM >>> https://shl.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/Program-Stare-Jabłonki-1.10.2022.pdf