XX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SHL 
ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE – INTERDYSCYPLINARNIE, KOMPLEKSOWO, PRAKTYCZNIE
STARE JABŁONKI HOTEL ANDERS**** 2-5 PAŹDZIERNIK 2022 r.

PATRONAT MERYTORYCZNY
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcja Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich

Szanowni Państwo,

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczące zagrożenie bezpieczeństwa epidemiologicznego na całym świecie, w szczególności w placówkach medycznych. W wielu szpitalach niedobory personelu, problemy z izolacją powietrzno-kropelkową, a także nadużywanie leków przeciw drobnoustrojowych doprowadziły do istotnego wzrostu ryzyka zakażeń szpitalnych i lekooporności drobnoustrojów. Przez ostatnie dwa i pół roku zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach medycznych było ogromnym wyzwaniem również dla zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, które musiały nie tylko zabezpieczyć bieżącą działalność medyczną placówek, ale także nieustannie aktualizować wiedzę w zakresie nowego zagrożenia.
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa od początku pandemii prowadzi aktywną działalność edukacyjno-konsultacyjną i uczestniczy w promowaniu dobrych praktyk diagnostycznych i terapeutycznych. W ramach tej działalności edukacyjnej, zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej w Starych Jabłonkach organizowanej w dniach 2-5 października 2022, przy współpracy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich oraz projektu EPI-GUARD. Planujemy, że w konferencji stacjonarnej weźmie udział około 200-250 osób, ponieważ chcemy zapewnić bezpieczeństwo na salach wykładowych. Dla zapewnienia najwyższych standardów wprowadzamy także techniczne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo uczestników podczas obrad. Nie chcąc ograniczać liczby uczestników zapewniamy w czasie rzeczywistym transmisję on-line, umożliwiając udział w formie hybrydowej. Nowa jest też formuła programowa tej konferencji, która jest efektem interdyscyplinarnej współpracy i obejmuje trzy filary programowe, uzupełniające się merytorycznie. Pierwszy blok zajęć obejmujące zagadnienia epidemiologii i farmakoterapii zakażeń, w tym wieloopornych, drugi blok to zagadnienia związane z instalacjami wentylacyjnymi i bezpieczeństwem powietrza w szpitalu, trzeci blok obejmuje zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i reedukacji powikłań infekcyjnych związanych z zabiegami operacyjnymi.
Interdyscyplinarne podejście do tematyki zakażeń pozwoli na zgromadzenie opiniotwórczej kadry szpitali, wymianę informacji i doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy wszystkich uczestników konferencji. Jednym z ważnych doświadczeń pandemicznych jest zrozumienie konieczności wielodyscyplinarnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa pacjenta hospitalizowanego, które musi uwzględniać różne aspekty opieki a także funkcjonowania szpitala jako infrastruktury krytycznej.
Partnerami programowymi konferencji są także inne stowarzyszenia aktywne w obszarze bezpieczeństwa epidemiologicznego w ochronie zdrowia.
Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników Inspekcji Sanitarnej i placówek zdrowia publicznego. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, wystawa technologiczna firm, jak również dyskusje przy okrągłym stole.

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa i Rady Programowej
(-) Dr Paweł Grzesiowski; (-) Dr Agnieszka Sulikowska; (-) Dr Paulina Kołat-Brodecka

RADA PROGRAMOWA:

  • Dr Paweł Grzesiowski
  • Dr Paulina Kołat-Brodecka
  • Dr Agnieszka Sulikowska
  • Dariusz Kawecki
  • Jacek Sobocki
  • Wiesław Tarnowski
  • Anna Bogdan
  • Dr Anna Charkowska
  • Inż. Andrzej Różycki

BLOKI PROGRAMOWE

Filar I – Epidemiologiczny         Filar II – Inżynieryjno-techniczny         Filar III – Zabiegowy 

PLIKI DO POBRANIA:
PROGRAM
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
REGULAMIN

Ramowy program konferencji*

Warsztaty przedkonferencyjne – niedziela 2 października 2022r.

WARSZTATY PRZEDKONFERENYCJNE – OGRANICZONA LICZBA UCZESTNIKÓW, WCZEŚNIEJSZE ZAPISY
SESJA I 14.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

SESJA II 16.30-18.30

 

1.      Farmakoterapia zakażeń – aspekty praktyczne – dr Aleksandra Paź, dr Agnieszka Sulikowska

podczas warsztatów zostaną omówione w praktyczny sposób zasady wyboru antybiotyku, właściwości farmakokinetyczne i farmakodynamiczne grup antybiotyków, drogi podania, dawkowanie

2.      Mikrobiologia kliniczna – mgr Danuta Pawlik, mgr Zofia Zak-Puławska

podczas warsztatów na przypadkach klinicznych omówione będą zasady interpretacji antybiogramów,  wybór terapii celowanej, dobór antybiotyku wg miejsca zakażenia, problemy leczenia zakażeń wieloopornych, algorytmy decyzyjne

3.      Nowoczesna terapia zakażeń ran – mgr  Agnieszka Wołowicz

podczas warsztatów omówione będą różnego typu opatrunki i inne środki miejscowe w leczeniu ran, systemy VAC w profilaktyce i leczeniu

4.      Zakażenia gronkowcowe od A do Z – dr Paulina Kołat-Brodecka, dr Monika Lisiecka, dr Piotr Leszczyński

podczas warsztatów omówione będą zagadnienia praktyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki zakażeń gronkowcowych, z uwzględnieniem mechanizmów lekooporności

5.      Jak radzić sobie z dezinformacją w medycynie – w ramach projektu EPI-GUARD – Maja Romanowska, dr Paweł Grzesiowski

podczas warsztatów omówione będą najważniejsze źródła, mechanizmy powstawania dezinformacji oraz nowoczesne techniki rozpoznawania i zwalczania dezinformacji

 Poniedziałek 3 października 2022r.

8:45-9:00 Przywitanie uczestników, otwarcie konferencji
sesje Filar I Filar II Filar III
Sesja plenarna I

Godz. 9:00 -11:30

Nowe wyzwania dla higieny szpitalnej

Moderatorzy: dr Aleksandra Jaguś, dr Elżbieta Kutrowska

 

Bezpieczne powietrze w szpitalu

Moderatorzy: inż. Andrzej Różycki, dr hab inż. Agnieszka Tabernacka, dr hab inż. Adam Muszyński, dr Anna Charkowska, dr Agnieszka Sulikowska, Paweł Borowiecki

Czy chirurdzy wierzą w bakterie?

Moderatorzy: Prof. Dariusz Kawecki, Prof. Wiesław Tarnowski, Prof. Tomasz Banasiewicz, Dr Paweł Grzesiowski

Utrzymanie czystości na bloku operacyjnym – wytyczne, programy, praktyka – dr Aleksandra Jaguś Powietrze jako medium transmisji zakażeń w placówkach medycznych – inż. Andrzej Różycki Czy chirurdzy wierzą w bakterie – prof. Dariusz Kawecki
Kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego – Zobaczyć niewidoczne w sali operacyjnej – co fruwa w powietrzu – dr Agnieszka Sulikowska, inż. Paweł Borowiecki Ocena ryzyka zakażenia miejsca operowanego – dr Paweł Grzesiowski
Systemy do dezynfekcji przez zamgławianie, gazowe – co nowego, zalety i wady – dr Elżbieta Kutrowska Metody analizy mikrobiologicznej powietrza – dr hab inż. Agnieszka Tabernacka, dr hab inż. Adam Muszyński, Profilaktyka zakażenia w chirurgii jelita grubego – rola bakterii jelitowych w nieszczelności zespolenia – prof. Wiesław Tarnowski
SPONSOR Filtry powietrza – aspekty praktyczne – dr Anna Charkowska Jak odróżnić zakażenie od trudno gojącej się rany prof. Tomasz Banasiewicz
przerwa kawowa

 

Sesja plenarna II

godz. 12:00-14:30

Sala 1 – Zakażenie miejsca operowanego

Moderatorzy: Prof. Jarosław Woroń, Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, dr Paulina Kołat-Brodecka

Sala 2 – Organizacja pracy na bloku operacyjnym (sesja wspólna w ramach filaru II i III)

Moderatorzy: dr Artur Binda, dr Maciej Matłok, dr Anna Charkowska, dr Krystyna Paszko, dr Paweł Grzesiowski

Jak pobrać materiał na posiew z rany Ergonomia pracy w sali operacyjnej – dystraktory dr Artur Binda
Antybiotykoterapia zakażeń tkanek miękkich okiem farmakologa – prof. Jarosław Woroń Ergonomia pracy w sali operacyjnej – jak uniknąć błędów w projektowaniu – dr Maciej Matłok
Antybiotykoterapia zakażeń tkanek miękkich okiem mikrobiologa – prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Zobaczyć niewidoczne w sali operacyjnej – wizualizacja systemów powietrza – dr Anna Charkowska
Antybiotykoterapia empiryczna – co dać jak rana ropieje? Aktualne wytyczne higieny personelu na bloku operacyjnym
przerwa obiadowa 14:30-16:30
Sesja dyskusyjna

godz. 16:30-18:00

Nowości w zakażeniach szpitalnych

– przegląd nowości literaturowych

Program EPI-GUARD – szczepienia i antybiotykoterapia w POZ

Moderatorzy: dr Piotr Leszczyński, dr Paweł Grzesiowski

Przyszłość klimatyzacji w placówkach medycznych

Moderatorzy: prof. Anna Bogdan

Paweł Borowiecki

Prezentacje firm

 

Nowości w chirurgii – opatrunki specjalistyczne, leczenie przetok

Moderatorzy: prof. Jacek Sobocki, mgr  Agnieszka Wołowicz

 

Sesja Okrągłego Stołu

18:30-19:30

Stół  1 – co odgrywa najistotniejszą rolę w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego
Stół  2 – czy i przed jakimi zabiegami eradykować nosicielstwo gronkowców
Stół 3 – jak powinniśmy się zachować, gdyby jutro wybuchła nowa pandemia
Kolacja grillowa  

Wtorek 4 października 2022r.

Sesja wykładowa  wspólna dla wszystkich uczestników

godz. 9:00-11:30

Biologia zakażeń gronkowcowych – Dr Piotr Leszczyński

Wpływ pandemii na lekooporność bakterii – Prof. Marek Gniadkowski

Biofilm a biomateriały

Leczenie zakażeń wieloopornych – Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Sesja plenarna III

Godz. 12:30-14:30

Jakość i bezpieczeństwo w obszarze zabiegowym

Moderatorzy: CMJ, TPJ, Tuw PZUW, prawnicy

 

Najczęstsze problemy na bloku operacyjnym w ocenie wizytatorów akredytacyjnych

Ocena ryzyka szpitali w zakresie procedur zabiegowych – doświadczenia ubezpieczyciela

Prawne aspekty zakażeń miejsca operowanego

Czystość powietrza – czego nas nauczyła pandemia

Moderatorzy: dr inż. Sylwia Szczęśniak, inż Andrzej Różycki, dr Paweł Grzesiowski

 

Sposoby ograniczania i eliminacji zanieczyszczeń powietrza w instalacjach i pomieszczeniach ochrony zdrowia – dr inż. Sylwia Szczęśniak,

Rola powietrza w izolacji powietrzno-kropelkowej pacjentów z zakażeniami – podsumowanie – inż Andrzej Różycki

Profilaktyka i leczenie zakażeń u pacjentów operowanych

Moderatorzy: Prof. Wiesław Tarnowski, Prof. Jacek Sobocki, Prof. Kryspin Mitura

 

Otyłość – znaczenie redukcji masy ciała w profilaktyce zakażeń – prof. Jacek Sobocki

Znaczenie przybrania na wadze przed zabiegiem – Prof. Wiesław Tarnowski

Zakażenia implantów – prof. Kryspin Mitura

PRZERWA OBIADOWA

14:30-16:30

Godz. 16:30-18:30

WARSZTATY

Nowości diagnostyki molekularnej – Dr Monika Lisiecka

Penetracja antybiotyków do biofilmu, kości – Dr Aleksandra Paź

Jak przystosować oddział/salę do potrzeb izolacji – inż. Andrzej Różycki

 

Monitorowanie zakażeń miejsca operowanego, mapa mikrobiologiczna, narzędzia monitorowania, raportowanie, informacja zwrotna

Dr Agnieszka Sulikowska

Dr Artur Binda

Kolacja plenerowa
Środa 5 października 2022r.
godz. 9:00-11:30 – walne zebranie członków SHL

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

*organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

⇒ REJESTRACJA ON-LINE
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI – PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA I WNIESIENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ I ew. ZA NOCLEGI W HOTELU

OPŁATA KONFERENCYJNA (obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały, wyżywienie - BEZ NOCLEGÓW):
- 800,00 PLN* - dla członków SHL, którzy opłacili składki SHL i pracowników Inspekcji Sanitarnej oraz członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych
- 900,00* PLN - dla pozostałych osób będących pracownikami placówek medycznych

OPŁATA ZA NOCLEGI W HOTELU ANDERS – OFERTA TYLKO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI SHL
- 480,00 PLN* - obejmuje 3 noclegi (2-5.10.2022) w pokojach 2-osobowych lub domkach, śniadania, basen, siłownia, zniżka w SPA)

INNE OSOBY – KOSZT CAŁKOWITY (opłata zjazdowa + hotelowa)
- 2000,00 PLN + 23% VAT dla pozostałych uczestników (obejmuje uczestnictwo w konferencji oraz noclegi).

- JEDNORAZOWA OPŁATA ABONAMENTOWA ZA UDZIAŁ ON-LINE I DOSTĘP DO MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH - 300,00 PLN*

*WSZYSTKIE KWOTY SĄ NETTO (DLA PŁATNIKÓW VAT NALEZY DOLICZYĆ 23% VAT)
PLIKI DO POBRANIA:
PROGRAM
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
REGULAMIN

W razie pytań prosimy o kontakt:

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
P. Monika Grochowska TEL: 512 507 292
mail: konferencje@fipz.edu.pl