Lean Management w walce z pandemią COVID-19

Zespół Lean Global Network z 4 kontynentów dzieli się wskazówkami,  które mogą zostać wykorzystane przez szpitale w walce z COVID-19. Ponieważ pandemia COVID-19 bardzo obciąża systemy opieki zdrowotnej w każdym kraju. Pomimo wysiłku pracowników medycznych, ich ciężka praca często nie wystarcza. Relacje z obszarów najbardziej dotkniętych pandemią wskazują, że oddziały ratunkowe wypełnione są po brzegi, szpitale usiłują leczyć ogromne liczby osób trafiających na intensywną terapię oraz wyczerpany personel, który często zmuszony jest pracować bez odpowiednich zabezpieczeń. Świadomość tych zagrożeń, ryzyko chaotycznych decyzji, niedoborów personelu i środków ochronnych, jak również lawinowy przepływ pacjentów przez placówki medyczne, wskazują na konieczność wprowadzania zasad zarządzania kryzysowego.

Pełna relacja -> zobacz tu

Jedną z metod jest Lean Management – to strategia i system zarządzania przedsiębiorstwem dowolnego typu umożliwiający osiąganie coraz lepszych efektów, dzięki doskonaleniu spełniania potrzeb pacjentów/klientów przy wykorzystaniu minimalnych zasobów, co jest możliwe dzięki doskonale zorganizowanym procesom, które są z kolei efektem wykorzystania talentów ludzi na każdym poziomie organizacji.

Inicjatywa Global Lean Healthcare wspiera jednostki opieki zdrowotnej na całym świecie stosujące sposób myślenia i praktyki Lean w walce z kryzysem wywołanym przez koronawirusa. Dzieląc się doświadczeniami z czterech kontynentów, opracowano siedem kluczowych praktyk, z których każda zawiera zestaw praktycznych wskazówek. Mogą one naprawdę pomóc zespołowi opieki zdrowotnej skuteczniej poradzić sobie z tą nadzwyczajną sytuacją.

  1. Zaprojektuj przepływ pacjentów
  2. Stosuj zarządzanie wizualne
  3. Wprowadź standardy postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, jakości i efektywności
  4. Stosuj krótkie, uporządkowane cykle komunikacji
  5. Szybko buduj umiejętności dzięki planowi szkoleń
  6. Ustalaj priorytety, aby zapewnić zdolność do przyjmowania możliwie największej liczby pacjentów
  7. Zapewnij wyrównany przepływ pacjentów i chroń personel

PRZYKŁAD 1 – ARGENTYNA. W szpitalu w Kordobie, aby oddzielić przepływ pacjentów z koronawirusem od strumienia zwykłych pacjentów, przekształcono centrum rehabilitacji kardiologicznej w wydzieloną przestrzeń COVID-19. W tym obszarze (znajdującym się w oddzielnym budynku) zmapowano przepływy pacjentów, lekarzy, pielęgniarek, techników, materiałów i informacji oraz wprowadzono szereg ulepszeń, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia i zmniejszyć ilość środków ochrony indywidualnej przypadających na jednego pacjenta. Wiadomo, że gdy liczba infekcji mocno wzrośnie i pojawią się ciężkie lub krytyczne przypadki, będzie konieczność hospitalizacji pacjentów COVID-19 w innych oddziałach szpitala. Zaplanowano oddzielenie i izolację całych obszarów w trzech różnych etapach, aby uniknąć ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się infekcji.

Pełna relacja -> zobacz tu