INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWEGO KORONAWIRUSA (2019-nCoV) – 26.01.2020

W grudniu 2019 r. pojawił się nowy typ koronawirusa w Chinach w mieście Wuhan. Większość pierwszych przypadków dotyczyła osób, które przebywały na targu żywności Huanan Seafood Wholesale Market. WHO została powiadomiona o pierwszych podejrzanych przypadkach w dniu 31 grudnia 2019 r. ale pierwsze przypadki objawowej choroby pojawiły się trzy tygodnie wcześniej w dniu 8 grudnia 2019 r. W dniu 23 stycznia 2020 WHO ogłosiła zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Sytuacja jest rozwojowa i niestabilna, początek tej epidemii jest bardzo dynamiczny. Jeżeli wirus będzie atakował w tym tempie przez następne tygodnie, zachodzi obawa o przepełnienie szpitali i brak miejsc na oddziałach intensywnej opieki medycznej, na których hospitalizowani będą chorzy z niewydolnością oddechową.

Nowy wirus jest podobny do wirusa SARS, który w latach 2002-2003 wywołał epidemię, w której zmarło ponad 770 osób. Nowy mutant koronowirusa w ciągu 4 tygodni wywołał ponad 1372 potwierdzonych zachorowań, w tym 41 śmiertelnych i 237 ciężkich przypadków. Ze względu na szybkie rozprzestrzenienie wirusa region Wuhan i okoliczne miasta (33 mln mieszkańców) został objęty kwarantanną (zakaz wjazdu do i wyjazdu z miasta, zakaz ruchu samochodowego).

Obecnie pojedyncze przypadki odnotowano poza Chinami, w Australii, Malezji, Tajlandii, Hongkongu, Nepalu, Tajwanie, Korei Południowej, Japonii, USA i Francji.

Chińscy naukowcy wyizolowali i zsekwencjonowali genom nowego koronawirusa, który w co najmniej 70 procentach jest podobny SARS-CoV.

Koronawirusy mogą powodować u ludzi łagodne zachorowania górnych dróg oddechowych, podobne do przeziębienia, jak również ciężkie zapalenie płuc z niewydolnością oddechową. Dla osób z osłabionym układem odpornościowym, osób starszych i bardzo młodych, istnieje prawdopodobieństwo, że wirus może wywołać ciężką chorobę układu oddechowego.

Wszystkie sześć znanych już podtypów koronawirusów może przenosić się z człowieka na człowieka. Podstawową liczbę reprodukcyjną wirusa przenoszonego przez człowieka na człowieka oszacowano na 2–4 (liczba osób zakażanych przez jednego chorego).

Wiodącym objawem w przypadku zakażenia nowym koronawirusem jest ostre zapalenie płuc z niewydolnością oddechową, leukopenia, niewydolność serca. Część zakażeń może przebiegać znacznie łagodniej, nawet bez gorączki, co utrudnia rozpoznanie i izolację chorych.

Opublikowany w The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext) raport chińskich lekarzy przygotowany na podstawie analizy pierwszych 41 przypadków zachorowań w wieku 41-58 lat, wykazał, że ok. 1/3 chorych to były osoby przewlekle chore, u których w ciągu 8 dni od początku choroby dochodziło do ciężkiego zapalenia płuc, u 15% wystąpiło uszkodzenie serca, w 30% ostra niewydolność oddechowa (ARDS), 15% pacjentów zmarło. Ważną obserwacją jest fakt, że niewielka część ciężko chorych pacjentów nie wykazywała gorączki, która jest obecnie głównym objawem wychwytywanym podczas badań przesiewowych w samolotach i na lotniskach.

W Polsce dotychczas nie odnotowano przypadków zachorowań, jednak bezpośrednie połączenie lotnicze z Pekinem – może sprzyjać przenoszeniu wirusa. Nie wprowadzono żadnych ograniczeń w ruchu turystycznym do Azji, z wyjątkiem obszaru objętego kwarantanną w Chinach.

Wirus przenosi się drogą kropelkową oraz przez kontakt bezpośredni. Okres wylęgania szacuje się na ok. 5-6 dni, ale nie wiadomo, kiedy chory zaczyna zakażać. Z tego powodu, w kontakcie z osobami podejrzanymi o zakażenie należy bezwzględnie pamiętać o stosowaniu środków ochrony osobistej takich jak maska i gogle/przyłbica i dezynfekcji rąk. Przewiduje się, że obecność wirusa w wydzielinie z dróg oddechowych utrzymuje się do 14 dni, co oznacza konieczność izolacji pacjentów do 7 dni od ustąpienia ostrych objawów.

Aktualnie są już dostępne testy pozwalające na zidentyfikowanie wirusa (obecnie w Polsce nie ma możliwości wykonania testu – najbliższe laboratoria znajdują się w Berlinie, Rotterdamie i Londynie). U wszystkich pacjentów, którzy pojawią się w Izbie Przyjęć z objawami infekcji oskrzeli/płuc z gorączką należy zebrać wywiad dotyczący podróży do Chin w poprzedzających 2 tygodniach oraz zabezpieczyć materiał z dróg oddechowych na badanie genetyczne.

W przypadku potwierdzenia kontaktu z ogniskiem epidemicznym w Chinach pacjenta należy odizolować w osobnym gabinecie Izby Przyjęć i przekazać, po wcześniejszym porozumieniu do wyznaczonego Szpitala Zakaźnego. Szczegółowe zalecenia postępowania zamieszczone są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego gis.gov.pl

 

Informacja aktualna na dzień 26.01.2020; Przygotował dr Paweł Grzesiowski