Sprawozdanie z Warsztatów Światowego Forum Sterylizacji Szpitalnej i Stowarzyszenia
Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
dla krajów Europy Wschodniej
Bydgoszcz 6-8.12.2007

W dniach 6-8.12.2007 r. w Bydgoszczy odbyły się Warsztaty Światowego Forum Sterylizacji Szpitalnej i Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji dla krajów Europy Wschodniej, w których z ramienia Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa udział wzięły Elżbieta Lejbrandt i Anna Tymoczko. Spotkanie objęli patronatem honorowym Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Zbigniew Sobociński, który wraz z Przewodniczącą Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji Ewą Gaudzińską dokonał oficjalnego otwarcia Warsztatów.

Pierwszy wykład wygłoszony przez Elżbietę Trafny przybliżył słuchaczom problem, z którym stykamy się na co dzień, problem współczesnej medycyny, a mianowicie biofilm, który w sposób podstępny może prowadzić do ciężkich zakażeń pacjenta. Pozostałe wykłady zostały wygłoszone przez gości z zagranicy, a główną tematyką wystąpień był problem mycia i dezynfekcji narzędzi ze szczególnym uwzględnieniem prionów a także problemy kontroli sterylizacji i mycia oraz transportu i magazynowania sterylnego materiału.

Ostatni wykład tego dnia a właściwie ciepłe i wzruszające wspomnienia dotyczące założonego w 1995 roku Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji i jego działalności do dnia dzisiejszego przedstawiła Przewodnicząca Ewa Gaudzińska.

Drugi dzień poświęcony był zarządzaniu jakością w Centralnej Sterylizatorni, problemom reprocesingu endoskopów a na zakończenie wykład na temat wymaganych przez normy badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej wygłosił Stefan Tyski.

Bardzo ciekawa była wizyta, którą mogliśmy odbyć dzięki organizatorom, w Centralnej Sterylizatorni Szpitala Onkologicznego w Bygdoszczy – funkcjonalność i organizacja w tej sterylizatorni może być przykładem dla innych szpitali.

Organizatorzy nie zapomnieli o wieczornych atrakcjach, eleganckiej kolacji przy świecach z zespołem muzycznym dodającym uroku całej imprezie.

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w warsztatach, pogłębienia wiedzy na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie dezynfekcji i sterylizacji

Pliki do pobrania:
Sprawozdanie z Warsztatów Światowego Forum Sterylizacji Szpitalnej i Stowarzyszenia
Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
dla krajów Europy Wschodniej