Szanowni Państwo,
Krajowa Grupa Robocza ds. zakażeń szpitalnych we współpracy ze towarzyszeniem Higieny Lecznictwa i Polskim Towarzystwem Mikrobiologów organizuje w Warszawie V Ogólnopolski Zjazd Komitetów i Zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w celu wymiany doświadczeń i aktualnych informacji w zakresie profilaktyki i kontroli zakażeń szpitalnych. Tradycyjnie, program zjazdu jest złożony z części wykładowej oraz dyskusji panelowych z udziałem zaproszonych ekspertów oraz prezentacji nowoczesnych technologii dla szpitali. Uprzejmie prosimy Komitety i Zespoły kontroli zakażeń szpitalnych o nadsyłanie zagadnień i propozycji wystąpień (czas prezentacji max. 20 min) w sesji II i IV. Streszczenia prezentacji zostaną opublikowane w materiałach zjazdowych. Objętość streszczenia ok. 2-3 strony formatu A4 przesłane w wersji elektronicznej. Autorzy prac przyjętych do prezentacji będą zwolnieni z opłat zjazdowych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20.05.2007 r.

Plik do pobrania:
Deklaracja zgłoszeniowa