Wytyczne zapobiegania transmisji biologicznych czynników chorobotwórczych o szczególnej zjadliwości lub lekooporności

Zakażenia wieloopornymi drobnoustrojami stanowią poważne zagrożenie zdrowia publicznego. Sześć stowarzyszeń aktywnych w dziedzinie zakażeń szpitalnych opracowało wspólne WYTYCZNE ZAPOBIEGANIA TRANSMISJI BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH O SZCZEGÓLNEJ ZJADLIWOŚCI LUB OPORNOŚCI w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych. Wytyczne stanowią zbiór zasad postępowania w szpitalach, opartych na aktualnej wiedzy medycznej i doświadczeniu klinicznym ekspertów. Wytyczne – plik do pobrania