XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE – INTERDYSCYPLINARNIE, KOMPLEKSOWO, PRAKTYCZNIE
HOTEL ANDERS**** STARE JABŁONKI 1-4.10.2023 r.

PARTNERSTWO PROGRAMOWE
Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Sekcja Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, Konsultant Wojewódzki woj. podlaskiego w dziedzinie epidemiologii, zespół EPI-GUARD, Grupa TAN

W Radzie Programowej oraz jako wykładowcy zadeklarowali udział m. in. dr Artur Binda, prof. Anna Bogdan, prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. Marek Gniadkowski, dr Adam Hermann, prof. Radosław Izdebski, dr Maria Karczewska, dr Paulina Kołat-Brodecka, mgr Dorota Kudzia-Karwowska, dr Monika Lisiecka, mgr Małgorzata Nowicka, mgr Danuta Pawlik, dr Krystyna Paszko, Maja Romanowska, mgr inż. Andrzej Różycki, prof. Małgorzata Serwach, dr Agnieszka Sulikowska, prof. Jacek Sobocki, prof. Wiesław Tarnowski, prof. Joanna Zajkowska, eksperci EPI-GUARD, członkowie TAN

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w XXI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ SHL w dniach 1-4.10.2023 w Starych Jabłonkach, której formuła jest efektem interdyscyplinarnej współpracy i obejmuje dwa bloki tematyczne, uzupełniające się merytorycznie. Pierwszy blok zajęć obejmujące zagadnienia mikrobiologii, epidemiologii i farmakoterapii zakażeń, w tym diagnostyki molekularnej i terapii zakażeń wieloopornych, a drugi blok to zagadnienia związane z technicznymi aspektami zabezpieczeń w obszarze dyscyplin zabiegowych i
Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci, pracownicy szpitali – lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, a także pracownicy Inspekcji Sanitarnej. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, wystawa technologiczna firm, jak również dyskusje przy okrągłym stole.

SZCZEGÓŁY << TUTAJ

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI (organizatorzy zastrzegają możliwość zmian)
1.10.2023 – NIEDZIELA
od godz. 13.00 – rejestracja uczestników, obiad
15.00-19.00 – warsztaty przedkonferencyjne
2 bloki tematyczne:
– diagnostyka i terapia zakażeń, walka z dezinformacją w medycynie
– rola farmaceutów szpitalnych w racjonalnej antybiotykoterapii)
2.10.2023 – PONIEDZIAŁEK
I BLOK TEMATYCZNY – MIKROBIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA, KONTROLA ZAKAŻEŃ
10.00-13.00 SESJA WYKŁADOWA I MINI-SYPOZJUM „WPŁYW PANDEMII NA INNE ZAKAŻENIA”
– Aktualna sytuacja w zakresie lekooporności
– Inwazyjne zakażenia paciorkowcowe
– Inwazyjne zakażenia grzybicze
– Racjonalna polityka antybiotykowa w szpitalu
15.00-17.30 SESJA KLINICZNA I – MINI-KONWERSATORIUM „DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA ZAKAŻEŃ”
– Możliwości diagnostyki molekularnej w szpitalach
– Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w pediatrii
– Korzyści i trudności interpretacji wyników badań molekularnych w zakażeniach
18.00-19.30 OKRĄGŁY STÓŁ I – DYSKUSJA EKSPERTÓW – NOWE MOŻLIWOŚCI PROFILAKTYKI
I IMMUNOTERAPII ZAKAŻEŃ
II BLOK TEMATYCZNY – ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM W DYSCYPLINACH ZABIEGOWYCH,
ZAPLECZE TECHNICZNO-INŻYNIERYJNE SZPITALA
10.00-13.00 – SESJA WYKŁADOWA I MINI-SYPOZJUM
„PROFILAKTYKA I TERAPIA ZAKAZEŃ MIEJSCA OPEROWANEGO”
– ocena ryzyka zakażeń miejsca operowanego
– organizacja pracy w salach zabiegowych
– zapobieganie zakażeniom w okulistyce
15.00-17.00 – WARSZTATY
17.30-19.30 – WARSZTATY
3.10.2023 – WTOREK
I BLOK TEMATYCZNY
9.30-13.00 SESJA WYKŁADOWA II – MINI-SYMPOZJUM „KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU
I INNE CHOROBY ODKLESZCZOWE”
15.00-17.30 SESJA KLINICZNA II – MINI-KONWERSATORIUM „PRAWNE I ORGANIZACYJNE ZMIANY
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA”
18.00-19.30 OKRĄGŁY STÓŁ I – DYSKUSJA EKSPERTÓW – NOWE PRZEPISY W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI W OCHRONIE ZDROWIA
II BLOK TEMATYCZNY – ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM W DYSCYPLINACH ZABIEGOWYCH,
ZAPLECZE INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE SZPITALA
09.30-13.0 SESJA WYKŁADOWA II MINI-SYMPOZJUM PTZiS i PSSM
– Warunki utrzymania odpowiedniej jakości powietrza w obiektach szpitalnych
– Komfort cieplny personelu medycznego w kontekście stosowanej odzieży ochronnej
– Urządzenia sanitarne jako źródła zakażeń szpitalnych – sposoby przeciwdziałania
– Sterylizacja medyczna – nowe wytyczne
15.00-17.00 – WARSZTATY
17.30-19.30 – WARSZTATY
4.10.2023 – ŚRODA
9.30-11.30 – SESJA PODSUMOWUJĄCA
12.00 Zakończenie konferencji

W razie pytań prosimy o kontakt:
BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI
P. Monika Grochowska, Magdalena Puławska
TEL: 512 507 292
mail: konferencje@fipz.edu.pl