Zapraszamy na relację z 90 webinarium w ramach edukacyjnego cyklu „Covidowe Piątki SHL” poświęconego aktualnej sytuacji epidemicznej. Omawiamy bieżące dane epidemiologiczne, prognozy na najbliższe tygodnie, przedstawiamy uzupełnione wytyczne leczenia COVID-19 z uwzględnieniem dostępnych leków w Polsce, podejmujemy trudną dyskusję o możliwościach, właściwie ich braku, leczenia pacjentów z COVID w POZ.