Zapraszamy na relację z webinarium nr 85 z edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy o aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, prezentujemy doświadczenia kliniczne w leczeniu PIMS u dzieci, omawiamy warunki bezpieczeństwa na bloku operacyjnym oraz skuteczność szczepień w zapobieganiu zakażeniom COVID-19.