Zapraszamy na relację z webinarium nr 75 w ramach edukacyjnej serii „Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, analizujemy znaczenie racjonalnej antybiotykoterapii, omawiamy znaczenie wentylacji w pomieszczeniach w kontekście pandemii oraz przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej postaw wobec szczepień.