Zapraszamy na relację z kolejnego webinarium nr 54 z cyklu edukacyjnego “Covidowe Piątki SHL”, poświęconego aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, zjawiskom immunologicznym towarzyszącym infekcji COVID-19, rozpoznawaniu i leczeniu depresji covidowej. Wybitni wykładowcy i przeciekawa dyskusja.