REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

XXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SHL – ZAKAŻENIA I CHOROBY ZAKAŹNE – ONE HEALTH  INTERDYSCYPLINARNIE, KOMPLEKSOWO, PRAKTYCZNIE
HOTEL ANDERS**** STARE JABŁONKI 6-9.10.2024 r.

Szanowni Państwo,

Świat wokół nas zmienia się dynamicznie, przybywa problemów, które wymagają aktualizacji wiedzy, modernizacji zasad postępowania i zwiększania efektywności komunikacji. Problemy związane z powracającymi i nowymi zakażeniami, narastającą lekoopornością, wzrostem ryzyka inwazyjnych zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych, wymagają dostosowania programów zapobiegania i reagowania w placówkach medycznych. Celem kolejnej corocznej konferencji SHL jest zapewnienie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zdrowia publicznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego.

PARTNERSTWO PROGRAMOWE

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Sekcja Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, zespół EPI-GUARD

W Radzie Programowej oraz jako wykładowcy zadeklarowali udział m. in. mgr Monika Bandurowska, prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. Marek Gniadkowski, dr Adam Hermann, prof. Radosław Izdebski, dr Andrzej Jarynowski, dr Maria Karczewska, dr Paulina Kołat-Brodecka, mgr Monika Lisiecka, dr Krystyna Paszko, Maja Romanowska, prof. Małgorzata Serwach, dr Agnieszka Sulikowska, prof. Jacek Sobocki, prof. Wiesław Tarnowski, eksperci EPI-GUARD

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników ochrony zdrowia – lekarzy, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, a także pracowników Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkie inne osoby zainteresowane zdrowiem publicznym oraz bezpieczeństwem epidemiologicznym.

PROGRAM KONFERENCJI

5.10.2024 – SOBOTA – PRZEDKONFERENCYJNE WARSZTATY ANTYBIOTYKOTERAPIA DLA LEKARZY
godz. 12.00-19.00 – CZ.1

6.10.2024 – NIEDZIELAPRZEDKONFERENCYJNE WARSZTATY ANTYBIOTYKOTERAPIA DLA LEKARZY
godz.  9.00-14.00 – CZ.2

6.10.2024 – NIEDZIELAPRZEDKONFERENCYJNE WARSZTATY DLA WSZYSTKICH – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW GODZ. 12-13 GODZ.
13.00-14.00 OBIAD

I BLOK WARSZTATOWY GODZ. 14-16.30
WARSZTATY NR 1 – JAK SZKOLIĆ DOŚWIADCZONY PERSONEL
WARSZTATY NR 2 – ZASADY POSTĘPOWANIA Z BCA

II BLOK WARSZTATOWY GODZ. 17-19.30
WARSZTATY NR 3 – KOMUNIKACJA W ZDROWIU PUBLICZNYM
WARSZTATY NR 4 – JOGA JAKO NARZĘDZIE WSPARCIA

7.10.2024 – PONIEDZIAŁEK
8.00-9.30 – rejestracja uczestników, poranna kawa
9.30-12.30 SESJA WYKŁADOWA – MINI-SYMPOZJUM LEKOOPORNOŚĆ I IMMUNOLOGIA
MIKROBIOM I MEDYCYNA
KLEBSIELLA  PNEUMONIAE– PATOGENNOŚĆ, LEKOOPORNOŚĆ, LECZENIE
AKTUALNE TRENDY LEKOOPORNOŚCI W POLSCE I NA ŚWIECIE
NOWE ANTYBIOTYKI W LECZENIU ZAKAŻEŃ WIELOOPORNYCH

12.30-13.00 – DYSKUSJA EKSPERTÓW – WYKORZYSTANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I UCZENIA MASZYNOWEGO W WALCE Z ZAKAŻENIAMI I LEKOOPORNOŚCIĄ

15.30-18.00  – DWA RÓWNOLEGŁE BLOKI TEMATYCZNE
I BLOK TEMATYCZNY – MINI-KONWERSATORIUM – WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW KONTROLI ZAKAŻEŃ Z FARMACJĄ SZPITALNĄ
II BLOK TEMATYCZNY – MINI-KONWERSATORIUM – NOWOŚCI W DEZYNFEKCJI MEDYCZNEJ

18.30-20.00 – WARSZTATY (RÓWNOLEGLE 3 GRUPY)
I grupa – Mikrobiom jelitowy, ciężkie zakażenia C. difficile
II grupa – Wykorzystanie AI/ML w epidemiologii chorób zakaźnych
III grupa – Prawne aspekty zakażeń szpitalnych w świetle nowych przepisów

8.10.2024 – WTOREK – DWIE RÓWNOLEGŁE SESJE WYKŁADOWE
9.30-13.00
I SESJA – MINI-SYMPOZJUM ZAPALENIE PŁUC – EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, KLINIKA, TERAPIA
MIKROBIOM DRÓG ODDECHOWYCH I PATOMECHANIZM ZAPALEŃ PŁUC
DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA ZAPALEŃ PŁUC
NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA ZAPALEŃ PŁUC –
FARMAKOLOGIA ZAPALEŃ PŁUC
NIEIFEKCYJNE USZKODZENIA PŁUC

II SESJA – MINI-SYMPOZIUM – ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM MIEJSCA OPEROWANEGO
AKTUALNE WYTYCZNE ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM MIEJSCA OPEROWANEGO
PROFILAKTYKA ANTYBIOTYKOWA W CHIRURGII JAMY BRZUSZNEJ
ANTYBIOTYKOTERAPIA ZAKAŻEŃ J. BRZUSZNEJ, W TYM POOPERACYJNYCH
OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI – NAJNOWSZE TRENDY
PREHABILITACJA

13.00-13.30 – DYSKUSJA EKSPERTÓW

15.30-18.00 – MINI – KONWERSATORIUM – PROFILAKTYKA I TERAPIA ZAPALEŃ PŁUC
ZACHŁYSTOWE ZAPALENIA PŁUC + PROFILAKTYKA
LECZENIE WSPOMAGAJĄCE
PŁUCA POCOVIDOWE
CIĘŻKIE ZAPALENIA PŁUC ACINETOBACTER POZA OIT

18.30-20.00 – WARSZTATY (RÓWNOLEGLE 3 GRUPY)
I grupa – Mikrobiom jelitowy, ciężkie zakażenia C. difficile
II grupa – Wykorzystanie AI/ML w epidemiologii chorób zakaźnych
III grupa – Prawne aspekty zakażeń szpitalnych w świetle nowych przepisów

4.10.2023 – ŚRODA
9.30-11.30 – SESJA PODSUMOWUJĄCA
12.00 Zakończenie konferencji

FORMULARZ REJESTRACJI UCZESTNIKA
XXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA SHL

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
DANE UCZESTNIKA
np. student; mgr; dr; inż; prof; itd.
nazwa
ADRES GŁÓWNEGO MIEJSCA PRACY / STUDIÓW
np. student; lekarz, pielęgniarka, kierownik, dyrektor itd.
CZŁONEK SHL SKŁADKI OPŁACONE NA BIEŻĄCO
PRACOWNIK INSPEKCJI SANITARNEJ / CZŁONEK ZESPOŁU KONTROLI ZAKAŻEŃ
ZGODA NA WYSTAWIENIE FAKTURY VAT / RACHUNKU BEZ PODPISU
ADRES PŁATNIKA
UCZESTNICTWO W WARSZTATACH PRZEDKONFERENCYJNYCH ANTYBIOTYKOTERAPII DLA LEKARZY 5-6.10.2024
UCZESTNICTWO W WARSZTATACH PRZEDKONFERENCYJNYCH W DNIU 6.10.2024
OPŁATY KONFERENCYJNE ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI 7-9.10.2024 (KWOTY BRUTTO)
* KWOTY ZAWIERAJĄ 23% VAT - PODMIOTY I OSOBY ZWOLNIONE Z VAT PROSIMY O KONTAKT Z BIUREM KONFERENCJI CELEM USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY KONFERENCYJNEJ
DODATKOWE NOCLEGI
AKCEPTACJA REGULAMINU KONFERENCJI
regulamin dostępny na stronie: https://shl.org.pl/wp-content/uploads/2024/05/ONE-HEALTH-2024-Regulamin.pdf
BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI: FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ Monika Grochowska TEL: 512 507 292 mail: konferencje@fipz.edu.pl DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA!

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC POKOJE 1-OSOBOWE SĄ NIEDOSTĘPNE

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

Wpłaty należy przekazywać w ciągu 14 dni od daty przesłania deklaracji zgłoszeniowej nie później niż do 3.10.2024 r. na konto: FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ, 02-989 WARSZAWA, ul. ZAŚCIANKOWA 4D LOK. 5
BANK ING nr 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Konferencja i nazwiskiem Uczestnika”

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, z siedzibą w Warszawie, ul. Zaściankowa 4d/5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem przygotowania list obecności, identyfikatorów, certyfikatów oraz na przesyłanie informacji dotyczących działalności, organizacji Konferencji, Warsztatów i Spotkań tematycznych Fundacji i SHL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją warunków Konferencji Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa regulamin uczestnictwa w Konferencji znajduje się na stronie www.shl.org.pl