WEBINARIUM – ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA – PROSIMY WYPEŁNIĆ LUB ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE POLE

Dane uczestnika:

Członek SHL* TakNie
Pracownik Inspekcji Sanitarnej TakNie

Dane Instytucji:


Można przesłać deklarację zgłoszeniową on-line lub faxem: 22/100-27-70
lub e-mail: konferencje@fipz.edu.pl
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, z siedzibą w Warszawie, ul. Zaściankowa 4d/5.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podczas ww. Konferencji niezbędnych do powstania list obecności, identyfikatorów oraz certyfikatów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia.

BIURO ORGANIZACYJNE
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ

P. Monika Grochowska
tel: 512 507 292
konferencje@fipz.edu.pl
fax nr 22/ 100 27 70