XX KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA SHL
STARE JABŁONKI 2-5.10.2022 r.
DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA

 

Dane uczestnika:

Miejsce pracy:

Uprawniam organizatora do wystawiania faktury VAT (bez mojego podpisu) dla płatnika:
Członek SHL* TakNie
SKŁADKI NA BIEŻĄCO OPŁACONETakNie
Pracownik Inspekcji Sanitarnej/zespołu kontroli zakażeń szpitalnych: TakNie

Deklaruję uczestnictwo w warsztatach przedkonferencyjnych w dniu 2.10.2022
Wariant 1 TakNie
Wariant 2 TakNie
Wariant 3 TakNie
Wariant 4 TakNie
Wariant 5 TakNie

WARUNEK UCZESTNICTWA W KONFERENCJI – PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA I WNIESIENIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ I ew. ZA NOCLEGI W HOTELU - PROSIMY ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWĄ OPCJĘ


OPŁATA KONFERENCYJNA (obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały, wyżywienie - BEZ NOCLEGÓW):

OPŁATA ZA NOCLEGI W HOTELU ANDERS – OFERTA TYLKO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI SHL

Proszę o rezerwację noclegu w pokoju/domku z Panem/Panią
Tak - Rezygnuję z noclegów w hotelu Anders (w przypadku rezygnacji z noclegów prosimy nie wnosić opłaty za noclegi, prosimy o kontakt osobisty z biurem organizacyjnym konferencji)

INNE OSOBY – KOSZT CAŁKOWITY (opłata zjazdowa + hotelowa)

Tak - Rezerwuję dodatkowy nocleg w hotelu (1.10.2022)

OPŁATA DODATKOWA

Tak - DEKLARUJĘ UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ON-LINE (SESJE WYKŁADOWE, WARSZTATY), WNOSZĘ JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ ABONAMENTOWĄ ZA UDZIAŁ ON-LINE I DOSTĘP DO MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH, KTÓRA WYNOSI 300,00 PLN* (obejmuje uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne w formie linków do prezentacji i nagrań aktywne przez 12 miesięcy)


Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia on-line albo przesyłanie zgłoszeń, nie później niż do 26.09.2022 r. lub mailem: konferencje@fipz.edu.pl


* Podana kwota obowiązuje płatności dokonywanych przez szpitale i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, w przypadku płatności dokonywanych przez inne instytucje do podanej kwoty należy doliczyć podatek VAT w stawce 23 %.


Oświadczam, że zapoznał-am/em się i akceptuję warunki udziału w Konferencji SHL (regulamin znajduje się na stronie www.shl.org.pl). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Profilaktyki Zakażeń, z siedzibą w Warszawie, ul. Zaściankowa 4d/5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem przygotowania list obecności, identyfikatorów, certyfikatów oraz na przesyłanie informacji dotyczących działalności, organizacji Konferencji, Warsztatów i Spotkań tematycznych Fundacji i SHL. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz usunięcia. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją warunków Konferencji Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa (regulamin uczestnictwa w Konferencji znajduje się na stronie www.shl.org.pl.


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat. Wpłaty należy przekazywać w ciągu 14 dni od daty przesłania deklaracji zgłoszeniowej i nie później niż do 26.09.2022 r. na konto: FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ, 02-989 WARSZAWA, ul. ZAŚCIANKOWA 4D LOK. 5
BANK ING nr 12 1050 1025 1000 0023 5294 4587 z dopiskiem „Konferencja i nazwiskiem Uczestnika”

W razie pytań prosimy o kontakt:

BIURO ORGANIZACYJNE
FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ

P. Monika Grochowska
tel: 512 507 292
konferencje@fipz.edu.pl