Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi w czasie konferencji

III SYMPOZJUM NAUKOWE SHL – 13 grudnia 2019
Tigecyklina w zakażeniach wywołanych przez C. difficile

XIX Ogólnopolska Konferencja SHL – Stare Jabłonki
Agnieszka Sulikowska.Redukcja ZUM
Jarosław Sławek. Żywienie w neurologii – rekomendacje PPN
Maciej Socha. Zakażenia w położnictwie
Michał Domagała. Antybiotyki SOR 2019 MD
Wojciech Przybylski. ZWR_zapal_pluc
Zakażenia połogowe stary

Zjazd Zespołów i Komitetów Kontroli Zakażeń Warszawa 3-4 czerwiec 2019
Elektroniczna dokumentacja medyczna SPZOZ w Przeworsku
JAKOŚĆ POWIETRZA NA BLOKU OPERACYJNYM I W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH
ZESPOŁY WCZESNEGO REAGOWANIA a POSTĘPOWANIE W SEPSIE

I Pomorskie Warsztaty Leczenia Ciężkich Zakażeń – 27 marca 2019

Antybiotykoterapia u osób z dużymi różnicami w stosunku do idealnej masy ciała
Antybiotykoterapia w stanach ciężkich

Jesienne Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe Zakażenia Miejsca Operowanego-Zapobieganie i Monitorowanie Powypisowe – 13 Grudnia 2018

Skuteczność technologii RCI w ograniczeniu skażenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni
Monitorowanie powypisowe w chirurgii dziecięcej – doświadczenia własne
Monitorowanie powypisowe zakażeń, zdarzeń i powikłań w ortopedii
Przygotowanie bloku operacyjnego między zabiegami – praktyczne rozwiązania
Realia możliwości realizacji zaleceń w warunkach polskich szpitali na przykładzie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, z uwzględnieniem doświadczeń przy opracowaniu Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Dekontaminacja powierzchni H2O2 – praktyka procesu
ODRA – Powracająca choroba zakaźna
Monitorowanie powypisowe – doświadczenia własne

XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Starych Jabłonkach
Nadzór sanitarny nad warunkami żywienia pacjentów w szpitalach na terenie m.st. Warszawy
Danuta Pawlik, Agnieszka Kadecka, Anna Sakowska – Podziel się sukcesem, zachęć innych
Katarzyna Lech – Znaczenie wskaźników zapalnych w diagnostyce zakażenia
Dariusz Kostrzewa – Analiza zdarzeń niepożądanych warunkiem bezpieczeństwa opieki
Agnieszka Sulikowska – Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy – nowe wyzwania terapeutyczne i epidemiologiczne
Marcin Bitel – Antybiotykoterapia w stanach ciężkich na OIOM
Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz – ŻYWIENIE W ZAKAŻENIU, ZAKAŻENIE W ŻYWIENIU
Renata Nawrocka – Opieka nad dostępami „żywieniowymi” w codziennej praktyce pielęgniarskiej.

Zjazd Zespołów i Komitetów Kontroli Zakażeń w Ołtarzewie 4-6 czerwca 2018 r.
Renata Matuszewskadr – Legionella Nowelizacja rozporzadzenia MZ_zwalczanie
Dr n. med. Beata Mączyńska – Clostridium difficile Warszawa 2018
Artur Binda – FORUM PREWENCJI ZAKAŻEŃ

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ossa 7 kwietnia 2017r
Wykład czesc 1 dr Paweł Grzesiowski Patogeny alarmowe – jak zapobiegać epidemii w szpitalu Ossa 7 kwietnia 2017
Wykład czesc 2 dr Paweł Grzesiowski Wytyczne WHO Zapobiegania zakażeniom miejsca operowanego Ossa 7 kwietnia 2017

XV Interaktywna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 4 – 7 października 2015r
M. Czajkowski Infekcje w kardiochirurgii i kardiochirurgia w infekcjach
M. Czajkowski Dlaczego elektrokardiologia ma tyle powikłań infekcyjnych?
A. Gładysz Implementacja dyrektywy unijnej 32/2010/UE (przeciwdziałanie ryzyku ekspozycji zawodowej ostrym narzędziem) w Polsce – korzyści i ograniczenia
P. Grzesiowski Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce
P. Grzesiowski Czy bezpieczny sprzęt to tylko sprawa personelu a może to także kwestia bezpieczeństwa pacjenta?
M. Gułaj Powikłania infekcyjne elektroterapii – skala problemu
M. Gułaj Prewencja powikłań infekcyjnych w elektroterapii – punkty ważne, oczywiste i te mocno dyskusyjne
A. Hermann Ognisko epidemiczne noro/rota wirusów w szpitalu – zasady postępowania
A. Hermann Polityka antybiotykowa w oddziale pediatrycznym
A. Kutarski Miejscowa Profilaktyczna Antybiotykoterapia – uzasadniona przyszłość czy nadal herezja ?
A. Kutarski „Polskie drogi” ELEKTRO czyli real life na początku XXI w.
A. Kutarski Inwazyjne leczenie infekcji
A. Kutarski Infekcyjne powikłania powikłania stymulacji – Dlaczego częściej występują ?
A. Polewczyk Infekcje układów sterujących pracą serca – podziały, kryteria oceny rozległości infekcji
A. Polewczyk Problemy diagnostyki mikrobiologicznej czyli ujemnych posiewów przy ewidentnej infekcji
A. Polewczyk Elektrodopochodne zapalenie wsierdzia – choroba o gorszym rokowaniu niż wiele nowotworów złośliwych

XIV Interaktywna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 5 – 8 października 2014r
P. Girdwoyń Hospitalizacja pacjenta wysokiego ryzyka powikłań – jak zabezpieczyć się przed roszczeniem
E. Kutrowska Antyseptyki stosowane w profilaktyce zakażeń miejsca operowanego
M. Kania – Pudło Zagrożenia Epidemiologiczne w radiologii inwazyjnej
M. Budnik – Szymoniuk Bezpieczeństwo epidemiologiczneczne a procedury terapii infuzyjnej
T. Banasiewicz Terapia trudno gojących sie ran TIME
M. Bartoszewicz Za i przeciw – Zapobieganie i leczenie miejsca operowanego
A. Góralewska Szczepienia ochronne personelu medycznego
M. Lorenc Postępowanie poekspozycyjne z punktu widzenia lekarza medycyny pracy procedura, problemy praktyczne lekarza profilaktyka
M. Lorenc K Wójcikiewicz Zarządzanie jakością w szpitalu ważny element zabezpieczenia w przypadku roszczeń

XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 30 września – 3 października 2012r.
A. Gładysz Procedury szpitalne okiem biegłego
H. Pituch Lekooporność Clostridium Dificile wyzwanie terapeutyczne
E. Kutrowska Czy i jak zwalczać spory w szpitalu
P. Grzesiowski Szczepienia i profilaktyka poekspozycyjna u personelu medycznego
D. Pawlik, Kontrakty na usługi dla szpitali – SIWZ dla badań mikrobiologicznych
Z. Żak-Puławska, J. Wejda, M. Purchała Placówki opieki długoterminowej – ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych
A. Tymoczko, A. Chełstowski Rola nadzoru sanitarno-epidemiologicznego nad placówkami opieki długoterminowej
D. Pawlik, E. Czapska Analiza nosicielstwa drobnoustrojów u pacjentów ZOL

Materiały prezentowane na walnym zebraniu wyborczym SHL 1 marca 2012r.
P. Grzesiowski Nowe przepisy w sprawie czynników alarmowych, rejestracji i raportowania zakażeń szpitalnych
J. Krawczyk Zmiany w ustawie o prawach pacjenta wprowadzenie odpowiedzialności za zdarzenia medyczne – konsekwencje dla szpitali i zespołów kontroli zakażeń szpitalnych

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 2-5 października 2011r.
E. Kutrowska Wytyczne sterylizacji
M. Fleisher Higiena rąk – gdzie jesteśmy?
P. Grzesiowski Personel medyczny i środowisko a zakażenia szpitalne – nowe dowody.
G. Dulny Clostridium difficile – aktualne zalecenia, doświadczenia własne
G. Jankowski Zakażenia odcewnikowe – nowe wytyczne RKI i CDC a polska rzeczywistość
K. Szufnarowski Zakażenia w dyscyplinach zabiegowych – perspektywy nowych rozwiązań
A. Góralewska Odmowa szczepień – zagrożenie dla szpitala i środowiska pozaszpitalnego.
P. Grzesiowski Innowacje w kontroli zakażeń szpitalnych

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa SHL Stare Jabłonki 4-7 października 2009r.
P. Grzesiowski Wielooporne pałeczki Acinetobacter w oddziałach intensywnej terapii.
A. Tymoczko Zadania nadzoru sanitarnego w świetle nowej ustawy.
A. Świątecka Pandemia A/H1N1v – zagrożenie dla szpitali?
E. Kutrowska Przetargi na dostawę środków dezynfekcyjnych, czyli jak kupować zgodnie z prawem.
W. Olszak Sterylizacja – warsztaty
M. Karczewska G. Gmachowska Procedura postępowania w pracowni endoskopowej – warsztaty.
E. Kutrowska Kwalifikacje personelu wykonującego i nadzorującego procesy dekontaminacji – warsztaty.
S. Świtalski Wymagania merytoryczno-prawne w zakresie realizacji procesów dekontaminacji wyrobów medycznych – warsztaty.