WEBINAR SHL nr 76 PANDEMIA COVID-19 – SYTUACJA EPIDEMICZNA, RACJONALNA ANTYBIOTYKOTERAPIA, JAKOŚĆ POWIETRZA,

Zapraszamy na relację z webinarium nr 75 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, analizujemy znaczenie racjonalnej antybiotykoterapii, omawiamy znaczenie wentylacji w pomieszczeniach w kontekście pandemii oraz przedstawiamy wyniki ankiety dotyczącej postaw wobec szczepień.

WEBINAR SHL nr 75 PANDEMIA COVID-19 – SYTUACJA EPIDEMICZNA, EFEKTY SZCZEPIEŃ, ODKLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU, INFODEMIA

  Zapraszamy na relację z webinarium nr 75 w ramach edukacyjnej serii “Covidowe Piątki SHL” – dyskutujemy na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, omawiamy nowe warianty koronawirusa, efektywność programu szczepień przeciw COVID-19, analizujemy kliniczne przypadki odkleszczowego zapalenia mózgu oraz omawiamy podstawy infodemiologii.