WSPOMNIENIE O PROF. DANUCIE DZIERŻANOWSKIEJ

W dniu 27 sieprnia 2020 r. zmarła po długiej chorobie Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska-Madalińska, wybitny mikrobiolog, twórca i wieloletni kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie Pomniku-Centrum Zdrowia Dziecka.