Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska-Madalińska (1939-2020), wybitny mikrobiolog, twórca i wieloletni kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Pani Profesor Danuta Dzierżanowska była lekarzem, profesorem nauk medycznych, specjalistą w dziedzinie mikrobiologii i immunologii
Od września 1978 tworzyła i organizowała Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, gdzie do stycznia 2010 pracowała jako kierownik zakładu, a następnie jako konsultant kliniczny ds. terapii zakażeń. Autorka lub współautorka wielu publikacji oraz 18 podręczników i książek na temat antybiotyków, drobnoustrojów, leczenia zakażeń oraz poświęconych tematyce zakażeń szpitalnych. Kierownik specjalizacji i mistrz dla wielu pokoleń mikrobiologów.

Profesor Danuta Dzierżanowska – w opiniach środowiska lekarzy,  mikrobiologów:

 • Wielki Autorytet
 • Ogromna wiedza
 • Najbardziej oczytana osoba, najważniejsze informacje na szczycie tzw. „samoorganizujących się stosów” w związku z tym zawsze pod ręką
 • Chęć i umiejętność przekazywania wiedzy kolejnym pokoleniom mikrobiologów, lekarzy
 • Łączyła w sposób wspaniały dwa światy lekarzy i mikrobiologów, pokazując im, że są sobie potrzebni
 • Uśmiech i elegancja
 • Pracowitość
 • Nauczycielka antybiotykoterapii dla polskich lekarzy i mikrobiologów
 • Wymagająca szefowa, zachęcająca do zdobywania wiedzy, rozwoju
 • Pasja / wiele pasji udzielających się innym
 • Szerokie zainteresowania (przyroda, historia, podróże)
 • Zawsze na pierwszym miejscu chęć pomocy potrzebującym
 • Wrażliwość na los innych, dusza prawdziwego Chrześcijanina
 • Ogromne zaangażowanie w akcje charytatywne
 • Nie stwarzała dystansu, była zawsze blisko ludzi
 • Jasny punkt na szarym niebie polskiej „profesury medycznej”

Składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia Pani Profesor Katarzynie Dzierżanowskiej-Fangrat, Panu Profesorowi Kazimierzowi Madalińskiemu oraz wszystkim osobom bliskim

Zarząd Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa