STANOWISKO EKSPERTÓW DOTYCZĄCE WSKAZAŃ DO BADAŃ PCR W KIERUNKU COVID-19 (PROJEKT z dn. 10.05.2020)

Propozycje zaleceń diagnostycznego i przesiewowego badania PCR w kierunku SARS-CoV-2 przygotowane przez ekspertów SHL (w trakcie konsultacji)

Uwzględniając, że:

 1. Badanie PCR wykrywa materiał genetyczny wirusa SARS-CoV-2 w wydzielinie z nosogardła z czułością ok. 60-80% w zależności od sposobu i momentu pobrania.
 2. Wynik ujemny badania nie wyklucza możliwości zakażenia u pacjenta, dlatego o postępowaniu izolacyjnym powinny decydować względy kliniczne oraz epidemiologiczne.
 3. Diagnostyczne badanie PCR w kierunku SARS-CoV2 wykonuje się
  • przy przyjęciu do szpitala u pacjentów z objawami klinicznymi mogącymi wskazywać na podejrzenie COVID-19, w szczególności gorączka, kaszel, duszność, osłabienie, utrata węchu lub smaku, bóle mięśniowe, zapalenie płuc, zatorowość, zaburzenia rytmu serca, zmiany radiologiczne w płucach
  • u personelu medycznego z objawami klinicznymi mogącymi wskazywać na zakażenie COVID-19
 4. Przesiewowe badanie PCR u osób bez objawów klinicznych wykonuje się
  • ze względu na to, że stan bezobjawowego zakażenia (nosicielstwo) wirusa SARS-CoV-2
  • może stanowić czynnik ryzyka powstawania ognisk epidemicznych w szpitalach w następujących sytuacjach:
   • personel po ekspozycji na osoby zakażone COVID-19 (za ekspozycję uważa się kontakt niezabiezpieczony z chorym COVID-19) nie wcześniej niż po 7 dniach od ostatniego dnia ekspozycji;
   • pacjenci przyjmowani do placówki medycznej z dodatnim wywiadem epidemiologicznym wskazującym na możliwość styczności z zakażonym COVID-19 (ankieta wywiadu epidemiologicznego w załączniku);
   • pacjenci bez wywiadu epidemiologicznego wskazującego na możliwość styczności z zakażonymi COVID-19, przyjmowani do dużych zabiegów operacyjnych trwających powyżej 4 godziny z powodu podwyższonego ryzyka emisji czynnika zakaźnego w bloku operacyjnym;
   • pacjenci przyjmowani z innych szpitali lub placówek opieki długoterminowej (DPS, ZOL, ZPO), w których w ostatnich 4 tygodniach występowały zakażenia COVID-19;
   • pacjenci powyżej 60 rż z wielochorobowością (nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, choroby płuc, cikrzyca, niewydolność nerek, immunosupresja), którzy przebywali w ciągu 14 dni przed przyjęciem do szpitala w innych placówkach medycznych lub opieki długoterminowej;
   • pacjenci nieprzytomni, przyjmowani bez możliwości zebrania wywiadu epidemiologicznego

Pacjenci u których wykonano badanie PCR do uzyskania wyniku powinni być hospitalizowani w SOR lub oddziale/odcinku „przejściowym/buforowym” i traktowani jako potencjalnie zakażeni COVID-19. W indywidualnych sytuacjach można rozważyć oczekiwanie na wynik badania w izolatorium w bliskiej odległości od szpitala.

Jeśli pacjenci wymagają pilnego działania terapeutycznego, oczekiwanie na wynik nie może opóźniać wykonania uzasadnionych interwencji medycznych. Pacjenta w okresie oczekiwania na wynik, należy traktować jak potencjalnie nosiciela /zakażonego SARS-CoV-2.

Należy uwzględnić, że wynik ujemny badania nie wyklucza aktywnego zakażenia u pacjenta/personelu, dlatego o postępowaniu izolacyjnym powinny decydować względy kliniczne oraz epidemiologiczne, a nie wyłącznie wynik badania genetycznego.