Środki ochrony indywidualnej stanowią najważniejszą barierę w transmisji zakażeń w obszarze medycznym. Podczas kolejnych webinariów wypracowaliśmy schemat użycia masek i osłon twarzy przez personel medyczny, który prezentujemy poniżej (pierwotny projekt wg dr med. Agnieszki Sulikowskiej, IPIN, WSzD).

Image