Webinarium z dnia 25.03.2020
COVID-19 – Diagnostyka Radiologiczna, Intensywna Terapia Postępowanie Z Pacjentami Z Podejrzeniem COVID-19
Prowadzący: Dr Natalia Buda, Dr Wojciech Gola, Dr Paulina Kołat-Brodecka, Dr Paweł Grzesiowski


Szanowni Państwo
Od początku pandemii, edukujemy bezpłatnie profesjonalistów medycznych, bo uważamy, że jednym z najważniejszych sposobów na pokonanie wirusa jest powszechnie dostępna, aktualna wiedza medyczna. Jeśli uznacie, że warto tę działalność wspierać, prosimy o dobrowolne wpłaty na rzecz naszego Stowarzyszenia. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury internetowej oraz materiały edukacyjne. Darowizny można wpłacać na konto Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa nr konto 58 1050 1025 1000 0023 5352 1103 z dopiskiem "COVID-19”