Na stronie www.gov.pl znajdują się aktualne materiały informacyjne i wytyczne GIS

link do pobrania materiałów POBIERZ

Schemat postępowania dla lekarzy POZ i NiŚOZ (z dn. 10.03.2020)
Należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni. Każdego pacjenta rejestracja powinna poinformować o możliwości uzyskania teleporady. Podczas rozmowy telefonicznej rejestracja powinna przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powinien telefonicznie przełożyć poradę w AOS na inny termin.
Nie zawsze objawy w powiązaniu z kontaktem w okresie ostatnich 14 dni świadczą o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2, ale każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi – czyli jeśli w okresie ostatnich 14 dni:
przebywał w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS-CoV-2 LUB
miał bliski kontakt z osobą zakażoną powinien trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.
Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza, najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Wytyczne postępowania z pacjentami, którzy w ostatnich 14 dniach przebywali w kraju z transmisją koronawirusa lub mieli kontakt z osobą zakażoną (Polska jest obecnie krajem, w którym występuje wewnętrzna transmisja wirusa – przyp. SHL)
GRUPA 1: pacjenci bez objawów chorobowych
Poinformuj pacjenta o konieczności prowadzenia samoobserwacji przez 14 dni od czasu kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub powrotu z kraju gdzie występuje transmisja, w tym codziennego (rano i wieczorem) pomiaru temperatury. Poinformuj pacjenta o konieczności częstego mycia rąk.
Poinformuj pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38 st. C z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi) – wskaż najbliższy oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny. Poinformuj pacjenta, że decyzję o nałożeniu kwarantanny podejmuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Taka decyzja jest tożsama ze zwolnieniem lekarskim i lekarz nie wystawia ZUS ZLA.

GRUPA 2: pacjenci z łagodnymi objawami chorobowymi (katar, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe)
Pacjent nie wymaga hospitalizacji. Zaleć leczenie w warunkach domowych oraz unikanie kontaktu z innymi osobami przez okres 14 dni od kontaktu/powrotu – wystaw zwolnienie lekarskie z kodem adekwatnym do prezentowanych objawów.
Poinformuj pacjenta o konieczności częstego mycia rąk i higienie kaszlu.
Poinformuj pacjenta o możliwości uzyskania TELEPORADY w razie potrzeby.
Poinformuj pacjenta, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia (gorączka >38 st. C z kaszlem i/lub dusznością) należy zgłosić się do oddziału zakaźnego (unikając transportu publicznego i skupisk ludzi) – wskaż najbliższy oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny. Poinformuj pacjenta o możliwości wezwania ZRM (112; 999) w przypadku wystąpienia stanu nagłego zagrożenia zdrowia (np. duszność).

GRUPA 3: pacjent z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C z kaszlem i/lub dusznością)
Jeśli konsultujesz pacjenta w ramach teleporady, przejdź do punktu 3. Jeśli pacjent zgłasza się do poradni należy:
– zaopatrzyć pacjenta w maskę ochronną zwykłą (jeśli jest dostępna),
– zapewnić natychmiastową izolację,
– nie ma potrzeby przeprowadzać badania przedmiotowego,
– pacjent powinien być objęty nadzorem medycznym.
Zamów transport pacjenta do oddziału zakaźnego. Ustal z firmą odpowiedzialną za wykonywanie transportu sanitarnego pacjentów z podejrzeniem infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, ujętą na wykazie OW NFZ jego organizację celem przewiezienia pacjenta do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Sporządź listę osób z bliskiego kontaktu z pacjentem podczas jego wizyty w przychodni.

Lista placówek przekształconych w szpitale zakaźne, w których mają być hospitalizowani pacjenci z koronawirusem (aktualizacja na 13.03.2020)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu;
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Puławach;
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu;
Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie;
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu;
Centrum Medyczne w Łańcucie;
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży;
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku;
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie;
Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Megrez w Tychach;
Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu;
Szpital w Starachowicach;
Szpital w Ostródzie;
Szpital Miejski im. św. Jana Pawła II w Elblągu;
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poznaniu;
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.