Opinia ekspercka (Prof. dr hab. Włodzimierz Gut, doradca GIS)
Istnieje możliwość skrócenia 14 dniowego okresu kwarantanny, na podstawie wyniku badania materiału pobranego od osoby nią objętej (chyba, że wynik badania osoby, z którą kwarantannowany miał styczność, jest ujemny w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2). Badanie przeprowadzone NAJWCZEŚNIEJ w 7 dniu od styczności osoby kwarantannowanej z przypadkiem podejrzanym/potwierdzonym może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2. Wynika to z okresu wylęgania wirusa wynoszącego 2-14 dni, średnio 5-7 dni. Badanie polega na pobraniu próbki (głęboki wymaz z nosa/gardła) przez wykwalifikowane w tym kierunku osoby, z zachowaniem przyjętych procedur. Optymalny punkt pobrania materiału gwarantuje 95% wiarygodność
wyniku.