Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Plik do pobrania

Rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji

Plik do pobrania

Rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego orazokresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Plik do pobrania