Szanowni Państwo,
Zgodnie z wnioskami z dyskusji podczas konferencji SHL w Starych Jabłonkach w październiku 2007 r., Zarząd Stowarzyszenia wraz z ekspertami podjął inicjatywę opracowania projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z dnia 8 września 2007 r.).

Poniżej przedstawiamy stanowisko Zarządu SHL, które w marcu 2008 r. zostało przekazane do Głównego Inspektora Sanitarnego celem uruchomienia procesu legislacyjnego. Poniższe propozycje należy, więc traktować jako projekt wymagający konsultacji z ekspertami oraz prawnikami. W tekście rozporządzenia proponowane zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
Dr med. Paweł Grzesiowski

Pliki do pobrania:
Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi