Zapraszamy do Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa!

Dlaczego warto zostać członkiem SHL?
Jesteśmy jedynym stowarzyszeniem w Polsce skupiającym wszystkie grupy profesjonalistów medycznych i przedstawicieli zawodów pokrewnych, zaangażowanych w profilaktykę i zwalczanie zakażeń szpitalnych. Naszymi członkami są lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni, pracownicy inspekcji sanitarnej, przedstawiciele administracji ochrony zdrowia, osoby odpowiedzialne za politykę jakości, procedury sterylizacji, dezynfekcji, a także utylizacji odpadów. Najważniejsze korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu to uczestnictwo w wielodyscyplinarnej grupie profesjonalistów i możliwość wymiany doświadczeń w zakresie zagadnień kształtujących jakość opieki medycznej oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów i personelu w placówkach ochrony zdrowia. Wymierne korzyści dla członków SHL to pierwszeństwo w rejestracji i zniżki w opłatach na wszystkich konferencjach i szkoleniach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, bezpłatna subskrypcja biuletynu SHL oraz innych wydawnictw Stowarzyszenia, a także możliwość konsultacji z ekspertami SHL i dostępu do specjalistycznej bazy wiedzy na stronie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie SHL poprzez uczestnictwo w pracach Zarządu oraz grupach roboczych mogą mieć wpływ na kształtowanie projektów legislacyjnych, opracowywanie stanowisk merytorycznych SHL oraz przygotowanie wytycznych ekspertów zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Stowarzyszenie współpracuje z różnymi instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi, w szczególności, z Państwową Inspekcją Sanitarną, Narodowym Instytutem Leków, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, Stowarzyszeniem Pralników Polskich. Stowarzyszenie inicjuje programy i projekty badawcze, promuje najlepsze rozwiązania wdrażane w placówkach ochrony zdrowia, umożliwia prezentację i publikację wyników projektów realizowanych przez członków, najbardziej aktywni członkowie otrzymują granty szkoleniowe, inne cenne nagrody i wyróżnienia, a także istnieje możliwość uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach w charakterze wykładowców, co zwalnia z kosztów uczestnictwa i daje możliwość uzyskania honorarium autorskiego. ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOWARZYSZENIA !

 

Składki członkowskie w wysokości 50 złotych rocznie prosimy przesyłaćnie później niż do 30 czerwca każdego roku na konto:

ING 58 1050 1025 1000 0023 5352 1103

 Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa,

62-500 Konin, ul. Staszica 16

Pobierz deklarację członkowską