KONKURS NA NAJSPRAWNIEJ FUNKCJONUJĄCY PROGRAM KONTROLI
ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH „AMBASADOR BEZPIECZEŃSTWA EPIKOM 2012”

Szanowni Państwo,

      Z okazji 15-lecia istnienia, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa we współpracy z fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie na najsprawniej funkcjonujący program kontroli zakażeń szpitalnych. Konkurs będzie składał się z 3 etapów, podczas których będą oceniane dane na temat efektywności funkcjonowania programów kontroli zakażeń w szpitalach. Analizowane będą te parametry, które wchodzą w zakres obowiązujących przepisów prawnych, standardów akredytacyjnych oraz aktualnej wiedzy medycznej. Celem konkursu jest wyłonienie sieci szpitali, które najlepiej zorganizowały system nadzoru epidemiologicznego, promowanie placówek, które najskuteczniej chronią pacjentów przed zagrożeniami epidemiologicznymi oraz upowszechnianie najskuteczniejszych rozwiązań. Pierwsza dwudziestka szpitali otrzyma dyplom i tytuł „Ambasador bezpieczeństwa”, najlepsza 10 szpitali otrzyma dodatkowo cenne nagrody w postaci grantów edukacyjnych. Członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych w tych szpitalach otrzymają dyplom „Ekspert w dziedzinie epidemiologii szpitalnej” oraz wartościowe narzędzia wspomagające codzienną pracę. Opis najbardziej efektywnie działających programów zostanie opublikowany w monografii, która dotrze do wszystkich szpitali w Polsce, a także organów założycielskich i Narodowego Funduszu Zdrowia celem promowania nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i najlepszych placówek medycznych w tym zakresie.  

Zasady organizacji konkursu
I etap konkursu - wypełnienie ankiety wstępnej, ocena odpowiedzi, wyłonienie najlepszych 50-60 szpitali
II etap konkursu - wypełnienie ankiety głównej, ocena odpowiedzi, wyłonienie najlepszych 20 szpitali
III etap konkursu - wizytacje przedstawicieli komisji konkursowej, wyłonienie najlepszej 10 szpitali.
Wszystkie dane uzyskane w ramach konkursu są objęte poufnością, nie będą publikowane w postaci nieprzetworzonej, ale po zalogowaniu, będą dostępne dla uczestników na stronie internetowej.
W komisji konkursowej zasiadają wybitni eksperci w dziedzinie epidemiologii szpitalnej, którzy będą oceniać nadesłane odpowiedzi, a także w ostatnim etapie konkursu, będą wizytować wybrane szpitale.

W imieniu organizatorów konkursu

Dr med. Paweł Grzesiowski,
Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa

 

 

Ankieta wstępna

 

Ważna informacja dla pierwszej grupy szpitali, które zgłosiły się do konkursu- sprawdź czy na liście jest Twój szpital »»»